Kimseye Benzetilmeyen Tanrı

Yeşaya 46:1-13

1  "İlah Bel diz çökmüş, ilah Nebo sinmiş, Putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor. Taşınan bu nesneleriniz ağırlık, Yorgun hayvana yük oldu.
2  Birlikte sinmiş, diz çökmüşler, Putlarını yük olmaktan kurtaramıyorlar. Sürgüne gidecek onlar.
3  "Ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları, Doğdunuz doğalı yüklendiğim, Rahimden çıktınız çıkalı taşıdığım sizler, Dinleyin beni:
4  Siz yaşlanıncaya dek ben O'yum; Saçlarınız ağarıncaya dek Ben yükleneceğim sizi. Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım, Evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım.
5  "Beni kime benzetecek, Kime denk tutacaksınız? Kiminle karşılaştıracaksınız ki, benzer olalım?
6  Kimisi bol keseden harcadığı altından, Terazide tarttığı gümüşten Ücret karşılığında kuyumcuya ilah yaptırır, Önünde yere kapanıp tapınır.
7  Onu omuzlayıp taşır, yerine koyar. Öylece durur put, yerinden kımıldamaz. Kendisine yakarana yanıt veremez, Onu sıkıntısından kurtaramaz.
8  "Bunu anımsayın, ey başkaldıranlar, Adam olun, aklınızdan çıkarmayın!
9  Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok.
10  Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, 'Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım diyen benim.
11  Doğudan yırtıcı kuşu, Uzak bir ülkeden Tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim. Evet, bunları söyledim, Kesinlikle yerine getirecek, Tasarladığımı yapacağım mutlaka.
12  "Ey dikbaşlılar, doğruluktan uzak olanlar, Dinleyin beni!
13  Zaferim yaklaştı, uzak değil; Kurtarışım gecikmeyecek. Güzelliğim olan İsrail için Siyon'u kurtaracağım."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

3,4: RAB, kendi halkını doğdukları andan yaşlanacakları ana kadar korur. Onlar, daha ana rahmindeyken RAB onları taşır, yüklenir ve saçları ağa-rıncaya dek onları kurtarır. Ulusların putları sahipleriyle birlikte sürgün yolunda sağa sola sürüklenirken, RAB Tanrımız ne durumda olursak olalım sonuna kadar bizleri koruyabilir. Halkının sonsuz sığınağı olan ve halkını taşıyan RAB'bin yorulmaz kollarında (Yas.33:27) bir bebek gibi rahat dinlenebilirim.

5-7: RAB'bi kimseye benzetemeyiz. Yaşayan Tanrı'yı nasıl da insan eliyle yapılan putlara benzetebiliriz? Putlar hiçbir şeye cevap olamaz, kurtuluş sağlayamaz. Kendi isteğim doğrultusunda yönlendirebileceğim bir putu mu yoksa beni kucağına alıp beni her yere taşıyan RAB'bi mi istiyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2: Babil'in ilahları Bel ve Nebo, Koreş'in saldırısına karşı halkı korumadan diz çökmüşlerdir. Hatta sürgüne giden halk için bir yük olmuşlar. Yaşayan Tanrımız'ın Antlaşma Sandığı'nın Filistliler tarafından ele geçirilmesi haberi bile onları dehşete düşürmüştür (lSa.5). Hayatımda RAB'den daha çok önemsediğim putlarım var mı?

8-13: Tanrı'nın kendi halkı için yaptığı her şeyi hatırlarken O'nun ne kadar güçlü bir RAB olduğunu anlayabiliriz. Bugünlerde ruhsal zayıflığımı hissediyor muyum? RAB'bin şimdiye kadar benim için neler yaptığını hatırlayarak O'nu beklemeliyim. Sonuna kadar beklersem O'nun yüceliğini kesin göreceğim.

 
Mujde.org