Ulusların Kurtarıcısı Rab

Yeşaya 45:18-25

18  Çünkü gökleri yaratan RAB, Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye Biçimlendiren RAB -Tanrı O'dur- şöyle diyor: "RAB benim, başkası yok.
19  Ben gizlide, Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım. Yakup soyuna, 'Beni olmayacak yerlerde arayın demedim. Doğru olanı söyleyen, adil olanı bildiren RAB benim."
20  "Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın! Tahtadan oyma putlar taşıyan, Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.
21  Konuşun, davanızı sunun, Birbirinize danışın. Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? Ben RAB, bildirmedim mi? Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. Yok benden başkası.
22  "Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok.
23  Kendi üzerime ant içtim, Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: Her diz önümde çökecek, Her dil bana ant içecek.
24  "Benim için şöyle diyecekler: 'Doğruluk ve güç yalnız RAB'dedir, İnsanlar O'na gelecek. RAB'be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.
25  Ama bütün İsrail soyu RAB tarafından aklanacak, O'nunla övünecek.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

18: RAB, gökleri ve dünyayı yaratıp biçimlendirirken insanlar onlar üzerinde yaşasın diye yaptı. Yarattığı hiçbir şey amaçsız değildir. Bu nedenle insanın amaçsız yaşaması RAB'bin yaratılış prensiplerine karşı günahlı bir tavır sayılır. Sürdürdüğüm hayat RAB'bin amacına uymakta mı?

19: Rab gizlide veya karanlık bir köşede konuşmaz, hep doğru ve adil olanı bildirir. RAB'bi tanımayanlar O'nu kendini gizli saklı tutan olarak tanır. Fakat Rab kendini arayanları karmaşada bırakan biri değildir. O, tarih boyunca hem peygamberler hem de tüm tabiat aracılığıyla kendini açıkça göstermektedir (Ibr. 1:1; lYu.l:l). Bu nedenle O'nun bildirisinden emin olabilmemiz için belirli bir yer veya kişiye gitmek zorunda değiliz. Yazılı vahiy (Kutsal Kitap) aracılığıyla kendisi hakkında yeterince bilgi ve kanıt veren RAB'be güvenebilirim. Bugün de kutsal sözü üzerinde derin düşünürken kendini açıklayan RAB'bin yüzünü aramalıyım.

20-25: RAB, dünyanın dört bucağındakilerin hepsinin kurtulmasını ister. Halkını Babil'den kurtararak diğer uluslara da O'nun dışında Tanrı olmadığını gösterip herkesin yalnız O'na dönmesini istemektedir. RAB'bin ulusları yargılaması onları tamamen yok etmek için değil, dünyayı yaratan tek Tanrımız'da kurtuluş olduğunu itiraf ederek kendisine gelmeleri içindir. Bu nedenle Tanrı'nın yargısıyla birlikte verilen kurtuluş davetini kabul eden herkes O'nun amacına ulaşarak yeni bir hayatta kavuşacaktır. Tanrı'nın ellini sımsıkı tutmaya devam etmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

22: Dünyanın dört bucağındakilerin kurtuluşu için ben neler yapmaktayım? İnsanları Müjde'ye davet etmek için bugün kimlerle ilgilenmeliyim?

 
Mujde.org