Çömlekçi Rab

Yeşaya 45:8-17

8  Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın, Ey bulutlar, doğruluk yağdırın. Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin, Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin. Bunları yaratan RAB benim."
9  Kendine biçim verenle çekişenin vay haline! Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası, Kendisine biçim verene, "Ne yapıyorsun? Yarattığın nesnenin tutacağı yok" diyebilir mi?
10  Babasına, "Dünyaya ne getirdin?" Ya da annesine, "Ne biçim şey doğurdun?" Diyenin vay haline!
11  İsrail'in Kutsalı, Ona biçim veren RAB diyor ki, "Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir, Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?
12  Dünyayı ben yaptım, Üzerindeki insanı ben yarattım. Benim ellerim gerdi gökleri, Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.
13  Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek, Yollarını düzleyeceğim. Kentimi o onaracak, Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak." Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
14  RAB diyor ki, "Mısır'ın ürettikleri, Kûş'un* ticaret gelirleri Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak. Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler. Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar: 'Tanrı yalnız sizinledir, Başkası, başka Tanrı yok."
15  Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı'sın, Ey İsrail'in Tanrısı, ey Kurtarıcı!
16  Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak. Utanç içinde uzaklaşacaklar.
17  Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak, Sonsuza dek sürecek kurtuluşu. Çağlar boyunca utandırılmayacak, Asla rezil olmayacak.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

8: RAB, yarattıklarının arasında doğruluğunu yağdırarak kurtuluşun meyvesini yetiştirir. Gökle yer arasındaki yapıtların her biri, RAB'bin egemen tasarısı uyarınca hep birlikte O'nun halkının kurtuluşu için katkıda bulunmaktadır. Beni kurtarmak için yarattığı her şeyi kullanan RAB'bin lütfuna nasıl yeterince şükredebilirim?

11-13: RAB, İsrail'in kutsalı, dünyayı yaratan, yapıtların geleceği hakkında egemenlik sürdürendir. O doğrulukla kendi halkını sürgünden kurtarır. Biz de onun doğruluğuyla yeni yaratıklar olup (2Ko.5:17) günahın boyunduruğundan özgür kılındık. Bu kadar kıymetli bir kurtuluşuna sahip olduğuma göre hayatımda iman meyveleri bolca görünmekte mi? Bugün bu iman meyvelerinin bende olup olmadığına bakmalıyım!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9,10: Değersiz çömlek parçası kendisine biçim verene, "Ne yapıyorsun?" demez, çünkü çömlekçi ne istiyorsa haklı olarak onu yapacaktır. Tıpkı bir çocuğun annesine, "Ne biçim şey doğurdun?" demediği gibi. Aksi halde RAB'bin yaratılışına isyan etmiş olur. Ben kimim ki RAB'bin işine karışayım? Hâlâ kendi isteğim olsun diye RAB'be karşı direnmekte miyim? Bugün vazgeçmem gereken nedir?

14-17: RAB'bin kurtuluş tasarısı sınırlı olan bizlere akıl almaz ve şaşırtıcı görünebilir. Yukarıdan gelen bilgelik ve anlayışla yeniden doğmamış birinin bunu anlaması olanaksızdır. Bu nedenle bazı insanlar gözle görünen harika putlara (kariyer, para, güzellik ve arkadaş...) taparlar, fakat sonunda rezil olacaklar. Gözle göremesem de RAB'bin iyi ve güvenilir tasarısına umut bağlayarak O'nda kalmalıyım.

 
Mujde.org