Rab'bin Kurtuluş Aleti Koreş

Yeşaya 44:21-45:7

21  "Ey Yakup soyu, ey İsrail, Söylediklerimi anımsayın, çünkü kulumsunuz. Size ben biçim verdim, kulumsunuz; Seni unutmam, ey İsrail.
22  İsyanlarınızı bulut gibi, Günahlarınızı sis gibi sildim. Bana dönün, çünkü sizi kurtardım."
23  Sevinçle haykırın, ey gökler, Çünkü bunu RAB yaptı. Haykırın, ey yerin derinlikleri. Ey dağlar, ey orman, ormandaki her ağaç, Sevinç çığlıklarına katılın. Çünkü RAB Yakup soyunu kurtararak İsrail'de görkemini gösterdi.
24-28  Sizi kurtaran, Size rahimde biçim veren RAB diyor ki, "Her şeyi yaratan, Gökleri yalnız başına geren, Yeryüzünü tek başına seren, Sahte peygamberlerin belirtilerini boşa çıkaran, Falcılarla alay eden, Bilgeleri geri çeviren, Bilgilerini saçmalığa dönüştüren, Kulunun sözlerini yerine getiren, Ulaklarının peygamberlik sözlerini gerçekleştiren, Yeruşalim için, 'İçinde oturulacak, Yahuda kentleri için, 'Yeniden kurulacak, Yıkıntılarını onaracağım diyen; Engine, 'Kuru! Sularını kurutacağım diyen, Koreş için, 'O çobanımdır, Her istediğimi yerine getirecek, Yeruşalim için, 'Yeniden kurulacak, Tapınak için, 'Temeli atılacak diyen RAB benim."
1  RAB meshettiği* kişiye, Sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor. Uluslara onun önünde baş eğdirecek, Kralları silahsızlandıracak, Bir daha kapanmayacak kapılar açacak. Ona şöyle diyor:
2  "Senin önünsıra gidip Dağları düzleyecek, Tunç* kapıları kırıp Demir sürgülerini parçalayacağım.
3  Seni adınla çağıranın Ben RAB, İsrail'in Tanrısı olduğumu anlayasın diye Karanlıkta kalmış hazineleri, Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.
4  Sen beni tanımadığın halde Kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna Seni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim.
5  RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.
6  Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. RAB benim, başkası yok.
7  Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, Esenliği ve felaketi yaratan, Bütün bunları yapan RAB benim.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

21,22: RAB'bin halkının isyan ve günahlarını bulut veya sis gibi silmesi, halkı doğru olduğu için değil, onları daha anne rahmindeyken kendisine hizmet etmeleri için seçtiğindendir. Bu nedenle İsrail, RAB'bi unutsa da RAB onlardan vazgeçmez ve onlara günahlarından özgür kılınma şansını verir. Günahımı bağışlayan RAB'den başka kime güvenebilirim? Bugün kimseden yardım beklemeden yalnızca RAB'be bakacağım.

23: RAB, kendi halkını kurtarıp görkemini göstermekle bütün tabiat tarafından övülür. Beni kurtaran RAB'be verdiğim övgü ne derece içtenlik gösteriyor?

24-28: RAB, ulaklarının peygamberlik sözlerini gerçekleştirendir. Koreş, Yeşaya'nın peygamberliğinden 150 yıl sonra ortaya çıkacak bir kraldır. RAB halkını kurtarmak için onu görevlendirir. Sözünü yerine getiren RAB'bin görkemli tasarılarına hayran kalıyoruz. RAB, geçmişe, bugüne ve geleceğe tamamen kendi isteğine göre egemen olur. Bu nedenle önceden bildirdiklerinin tamamının gerçekleşmesi için kuluna RAB'bin yardım edeceğinden emin olabilirim. Bana önceden verdiği sözleri mutlaka yerine getireceği için sevinmeliyim.

45:1-5: RAB, diğer uluslardan birini seçerek kendi halkını kurtarmaktadır. Geçmişte İsrail'e karşı Asur'la Babil'i kamçı olarak kullandığı gibi şimdi Pars kralı Koreş'i onlara karşı İsrail'in kurtuluş aleti olarak kullanmaktadır. Kendisini tanımayan dünya kralları aracılığıyla İsrail'i hem cezalandıran hem de kurtaran RAB, böylelikle Her Şeye Gücü Yeten O'ndan başka Tanrı olmadığını göstermektedir. O'nun Egemenliği'nin yetkisi altında olmayan hiçbir alan yoktur! İmanla etrafıma baktığımda RAB'bi tanımayanların bile bana yardım etmeye hazır olduğunu fark ediyorum. RAB'be hamdolsun!

45:6,7: Doğudan batıya dek RAB'bin Egemenliği'nin dışında kalan hiçbir yer yoktur. Işık, karanlık, esenlik, felaket ve her durum RAB'bin Egemenliği'nin altındadır. Dolayısıyla hayatımın tamamı RAB'bin elinde olduğu için hamtlar sunarak O'na her zaman güvenmeliyim!

 
Mujde.org