Putlar Boştur!

Yeşaya 44:10-20

10  Kim yararsız ilaha biçim vermek, Dökme put yapmak ister?
11  Bakın, bu putlarla uğraşanların hepsi utanacak. Onları yapanlar salt insan. Hepsi toplanıp yargılanmaya gelsin. Dehşete düşecek, utanacaklar birlikte.
12  Demirci aletini alır, Kömür ateşinde çalışır, Çekiçle demire biçim verir. Güçlü koluyla onu işler. Acıkır, güçsüz kalır, su içmeyince tükenir.
13  Marangoz iple ölçü alır, Tahtayı tebeşirle çizer. Raspayla tahtayı biçimlendirir, Pergelle işaretler, insan biçimi verir. İnsan güzelliğinde, Evde duracak bir put yapar.
14  İnsan kendisi için sedir ağaçları keser, Palamut, meşe ağaçları alır. Ormanda kendine bir ağaç seçer. Bir çam diker, ama ağacı büyüten yağmurdur.
15  Sonra ağaç odun olarak kullanılır. İnsan aldığı odunla hem ısınır, Hem tutuşturup ekmek pişirir, Hem de bir ilah yapıp tapınır. Yaptığı putun önünde yere kapanır.
16  Odunun bir kısmını yakar, Ateşinde et kızartıp karnını doyurur. Isınınca bir oh çeker, "Isındım, ateşin sıcaklığını duyuyorum" der.
17  Artakalan odundan kendine bir ilah, Oyma put yapar; Önünde yere kapanıp ona tapınır, "Beni kurtar, çünkü ilahım sensin" diye yakarır.
18  Böyleleri anlamaz, bilmez. Çünkü gözleri de zihinleri de öylesine kapalı ki, Görmez, anlamazlar.
19  Durup düşünmez, bilmez, Anlamazlar ki şöyle desinler: "Odunun bir kısmını yakıp Ateşinde ekmek pişirdim, et kızartıp yedim. Artakalanından iğrenç bir şey mi yapayım? Bir odun parçasının önünde yere mi kapanayım?"
20  Külle besleniyorlar. Aldanan yürekleri onları saptırıyor. Canlarını kurtaramaz, "Sağ elimdeki şu nesne aldatıcı değil mi?" diyemezler.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

10: Tapınmak için insan eliyle yapılan nesneler boş ve hiçtir. Putlar ne görür ne de duyarlar. Dolayısıyla onlara güvenenler de kör ve sağırdır. Tanrı'nın suretinde yaratılan bizlerin insan veya hayvan suretinden yapılan putlara tapınması söz konusu bile olmaması gerekir. Yaşantımı derin bir şekilde gözlemlemeliyim ki, Rab'den daha önem verdiğim bir şeyin hayatımda olup olmadığından emin olayım.

11: Putperestlik hayatıma utanç getirir. Utanç içinde dehşete düşmeden hayatımdaki putlardan uzaklaşmalıyım. RAB'den çok önem verdiğim her şey benim için bir put olabilir. Ailemi, kariyerimi, para ve güzelliğimi, arkadaşlarımı, hobimi, hatta kilisedeki hizmetimi RAB'den daha önemli bir yere koyarak put haline getirebilirim. Gerçekten her gün RAB'be ve O'nun sözlerine öncelik veriyor muyum?

12-17: Yeşaya peygamber çok açık bir şekilde puta tapanların yaptıklarının ne kadar mantıksız olduğunu göstermektedir. Puta tapanlar odunun bir kısmını günlük hayatında kullanır, diğer kısmını da put yaparak ona tapınmaya çalışırlar. Hatta ondan bereket bekleyenler bile vardır. Bugün dünyada bir şekilde bu durumdadır. İnsanlar, koydukları birçok hedefe koşarak hayatlarına çare ararlar. Fakat Tanrı tarafından yaratılmış olduğum için ancak O'nun çaresinden tatmin olacağımı bilmeliyim.

18-20: Putperestlik ruhsal bilgisizlikten kaynaklanır. İnsan dünyasal bilgiyle her ne kadar akılı görünse de Tanrısal bilgelikle kuşanmış değilse zihni kapalı olup yanlış öğretişlere düşebilir. Her gün Kutsal Kitap üzerinde derin düşünmeden zaman geçirirsem putlara tapan biri gibi külle beslenip hayatıma devam ederim. Bu durumdan kaçınmak için bugün uyanık olmam gereken konu nedir?

 
Mujde.org