Firavunun şiddetlenen Zulmü

Mısır'dan Çıkış 5:1-14

Musa'yla Harun Firavun'un Huzurunda

1 Sonra Musa'yla Harun Firavun'a gidip şöyle dediler: "ısrail'in Tanrısı RAB diyor ki: 'Halkımı bırak gitsin, çölde bana bayram yapsın.'"

2 Firavun, "RAB kim oluyor ki, O'nun sözünü dinleyip ısrail halkını salıvereyim?" dedi. "RAB'bi tanımıyorum. ısrailliler'in gitmesine izin vermeyeceğim."

3 Musa'yla Harun, "ıbraniler'in Tanrısı bizimle görüştü" diye yanıt verdiler, "ızin ver, Tanrımız RAB'be kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım. Yoksa bizi salgın hastalık ya da kılıçla cezalandırabilir."

4 Mısır Firavunu, "Ey Musa ve Harun, niçin halkı işinden alıkoyuyorsunuz? Siz de işinizin başına dönün" dedi,

5 "Bakın, halkınız Mısırlılar'dan daha kalabalık, oysa siz onların işini engellemeye çalışıyorsunuz."

6 Firavun o gün angaryacılara ve halkın başındaki görevlilere buyruk verdi:

7 "Kerpiç yapmak için artık halka saman vermeyeceksiniz. Gitsinler, kendi samanlarını kendileri toplasınlar.

8 Önceki gibi aynı sayıda kerpiç yapmalarını isteyin, kerpiç sayısını azaltmayın. Çünkü tembel insanlardır; bu yüzden, 'Gidelim, Tanrımız'a kurban keselim' diye bağrışıyorlar.

9 ışlerini ağırlaştırın ki, meşgul olsunlar, yalan sözlere kulak asmasınlar."

10 Angaryacılarla görevliler gidip ısrailliler'e şöyle dediler: "Firavun diyor ki, 'Artık size saman vermeyeceğim.

11 Gidin, nerede bulursanız oradan kendinize saman alın. Ancak işiniz hiç hafifletilmeyecek.'"

12 Böylece halk saman yerine anız toplamak üzere bütün Mısır'a dağıldı.

13 Angaryacılar, "Saman verildiği günlerdeki gibi gündelik görevlerinizi eksiksiz yerine getirin" diyerek onlara baskı yapıyordu.

14 Firavun'un angaryacılarının atadığı ısrailli görevliler, "Niçin dün ve bugün daha önceki gibi gereken sayıda kerpiç yaptırmadınız?" diyerek dövüldüler.

Firavunun şiddetlenen Zulmü

Nihayet Musa firavuna gidip Tanrı'nın sözlerini iletmişti. Ama daha başlangıçta firavunun tepkisiyle karşılaştı.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: 4. bölümde Tanrı ısrail'e oğlum diyor. Ama bugün, "Halkım" diye sesleniyor. Bu, ısrail ile Tanrı'nın arasındaki ilişkinin yalnız baba-oğul ilişkisi olmadığını, aynı zamanda kral-halk ilişkisi de olduğunu göstermektedir. Tanrı, halkının Kendisine ait olmasını istiyor. Gerçekten Tanrı'ya mı aitim? O'nun egemenliğinin bir parçası mıyım?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Musa Tanrı'ya itaat ettiği halde firavunun öfkesi ve direnişiyle karşılaşmıştı. Bu da işleri daha da zorlaştınyordu: ısrailli görevliler dövüldü, halk daha fazla zulüm gürdü ve Musa'yla Harun'a güvenleri kalmadığından, onlardan nefret etmeye başladılar. Tanrı'nın sözüne itaat etsek bile, bazen her şey yolunda gitmeyebilir. ıman yaşamımız çevremiz tarafından hoş karşılanmayabilir, hatta daha büyük zorluklar da çıkabilir. Öndirliğimiz de yanlış anlaşılabilir. Ama karşılaştığımız zorluklarla mücadele edip zafer kazandığımızda, Tanrı'da bizi ödüllendirecektir.

1,2. ayetler: O dönemde Mısır kralları halkın istek ve arzularım açık havada (açık arenada, halk arasında) dinleyip karara bağlama sistemini uyguluyorlardı. Bu nedenle Musa ile Harun kolaylıkla firavunla görüşebiliyorlardı. Ama firavunun sert tepkisiyle karşılaştılar. Bu ayetlerde özellikle Tanrı'yi tanımadığını söyleyen firavunun inatçılığını görüyoruz. Firavun Tanrı'yla hiçbir ilişkisi olmadığını söylüyordu. Ama firavunun ruhsal cehaletini eleştirmeden önce, kendi ruhsal durumumu sorgulamam ve incelemem gerekir.

3. ayet: Firavun belki de Musa'yla Harun'un isteklerinin kaynağının çalışmak istememeleri olduğunu düşünmüştür. Ancak, Musa'yla Harun firavunun tepkisine aldırmadan, ondan ısrail halkını salıvermesini istediler. ıçinde bulunduğum koşullar pek iyi değil diye, Tanrı'nın işinden kolayca vazgeçiyor muyum?

Dua: Rab, zorluklar karşısında şikayet etmek yerine, sana bakıp yalnız sana güvenmek istiyorum.

 
Mujde.org