Yeni Bir Şey Yapıyorum!

Yeşaya 43:14-28

14  Kurtarıcınız RAB, İsrail'in Kutsalı diyor ki, "Uğrunuza Babil üzerine bir ordu göndereceğim. Övündükleri gemilerle kaçan bütün Kildaniler'e* Boyun eğdireceğim.
15  Kutsalınız, İsrail'in Yaratıcısı, Kralınız RAB benim."
16.17  Denizde geçit, azgın sularda yol açan, Atlarla savaş arabalarını, Yiğit savaşçıları ve orduyu Yola çıkaran RAB şöyle diyor: "Onlar yattı, kalkamaz oldu, Fitil gibi bastırılıp söndürüldüler.
18  "Olup bitenlerin üzerinde durmayın, Düşünmeyin eski olayları.
19  Bakın, yeni bir şey yapıyorum! Olmaya başladı bile, farketmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım.
20  Kır hayvanları, çakallarla baykuşlar beni yüceltecek. Çünkü seçtiğim halkın içmesi için çölde su, Kurak yerlerde ırmaklar sağladım.
21  Kendim için biçim verdiğim bu halk Bana ait olan övgüleri ilan edecek."
22  "Ne var ki, ey Yakup soyu, Yakardığın ben değildim, Benden usandın, ey İsrail.
23  Yakmalık sunu* için bana davar getirmediniz, Kurbanlarınızla beni onurlandırmadınız. Sizi sunularla uğraştırmadım, Günnük isteyerek sizi usandırmadım.
24  Benim için güzel kokulu kamış satın almadınız, Doyurmadınız beni kurbanlarınızın yağıyla. Tersine, beni günahlarınızla uğraştırdınız, Suçlarınızla usandırdınız.
25  Kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim, Günahlarınızı anmaz oldum.
26  "Geçmişi bana anımsatın, hesaplaşalım, Haklı çıkmak için davanızı anlatın.
27  İlk atanız günah işledi, Sözcüleriniz bana başkaldırdı.
28  Bu yüzden tapınak görevlilerini bayağılaştırdım; Yakup soyunu bütünüyle yıkıma, İsrail'i rezilliğe mahkûm ettim."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

14,15: RAB, İsrail'in Kurtarıcısı, Kutsalı, Kralı ve Yaratıcısı'dır. O, geçmişte onlarla kurduğu özel ilişkiyi hatırlatarak İsrailliler'e yardım etmek için nedeni olduğunu söylüyor. Bu nedenle uğruna Babil'i mahva götüreceğine söz vererek İsrail'in korkmasına gerek olmadığını vurguluyor. RAB ile yaşadığım ilişki nedeniyle O'nun benim için ne büyük harikalar yapacağından emin miyim?

16-21: RAB, halkı için yeni şeyler yapandır. Geçmişte yaptığı harikalara bakarken O'nun yüceliğini hatırlayabiliriz. Bununla birlikte, her zaman olup bitenlere değil, başlatacağı yeni olaylara odaklanmamızı buyurmaktadır. Geçmişte hayatımda yaptığı harikalar güzel olsa da artık O'nun yeni lütfuna ihtiyacım vardır. Kurak topraklarda ırmaklar yapan RAB'den yeni harika işler isteyebilirim!

25: RAB, kendi uğruna günahlarımı bağışlar hatta bir kere bağışladığı günahımı tamamen unuttu bile! Mesih sayesinde bu harika gerçeğe sahip olduğundan emin miyim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

22-28: İsrail halkı RAB tarafından arındırılmayı hak etmiyordu, çünkü günah işlemeye durmadan devam ediyorlardı. Güvenebilecekleri tek çareleri onlardan vazgeçmeyen RAB'bin sarsılmaz sevgisidir. Hak etmediğim halde bana verilen bu kurtuluş hatırına herkesle Müjde'yi paylaşıyor muyum?

 
Mujde.org