Korkma, Sen Benimsin!

Yeşaya 43:1-13

1  Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor: "Korkma, çünkü seni kurtardım, Seni adınla çağırdım, sen benimsin.
2  Suların içinden geçerken seninle olacağım, Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, Alevler seni yakmayacak.
3  Çünkü senin Tanrın, İsrail'in Kutsalı, Seni kurtaran RAB benim. Fidyen olarak Mısır'ı, Sana karşılık Kûş* ve Seva diyarlarını verdim.
4  Gözümde değerli ve saygın olduğun, Seni sevdiğim için, senin yerine insanlar, Canın karşılığında halklar vereceğim.
5  Korkma, çünkü seninleyim, Soyundan olanları doğudan getireceğim, Sizleri de batıdan toplayacağım.
6  "Kuzeye, 'Ver, güneye, 'Alıkoyma; Oğullarımı uzaktan, Kızlarımı dünyanın dört bucağından getir diyeceğim.
7  'Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, Adımla çağrılan herkesi, Evet, oluşturduğum herkesi getirin diyeceğim."
8  Gözleri olduğu halde kör, Kulakları olduğu halde sağır olan halkı öne getir.
9  Bütün uluslar bir araya gelsin, halklar toplansın. İçlerinden hangisi bunları bildirebilir, Olup bitenleri bize duyurabilir? Tanıklarını çağırıp haklı olduklarını kanıtlasınlar, Ötekiler de duyup, "Doğrudur" desinler.
10  "Tanıklarım sizlersiniz" diyor RAB, "Seçtiğim kullar sizsiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz, Benim O olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak.
11  "Ben, yalnız ben RAB'bim, Benden başka kurtarıcı yoktur.
12  Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum, Aranızdaki yabancı ilahlar değil. Tanıklarım sizsiniz" diyor RAB, "Tanrı benim,
13  Gün gün olalı ben O'yum. Elimden kimse kurtaramaz. Ben yaparım, kim engel olabilir?"


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1: RAB, Yakup'u yaratan, ona biçim verendir. Ne kadar yaramaz ve günahkâr bir halk olsa da RAB kendi yarattığı için halkını unutmaz ve terk etmez. Hatta günahlarının cezasını çeken halkına yaklaşarak "Korkma, sen benimsin" der. Bu sözü bugün bana da söyleyen RAB'bin sevgisine karşı hayranlıkla diz çökerek övgüler sunmalıyım.

2: RAB, halkı tehlikedeyken onlarla birlikte olur ve mükemmel bir şekilde onları korur. Günlük hayatımda ateşten geçiyor gibi hissettiğim anlar olabilir. Fakat korkmadan beni yaratana güvenmeliyim. Çünkü O benim-ledir!

3,4: RAB, kendi halkının günahını ödetmek için bir fidye arıyor. Beni kurtarmak için bütün dünyayı bile fidye olarak vermeye hazırdır. O'nun gözünde bu kadar değerli olduğum için biricik Oğlu'nu fidye olarak çarmıhta öldürdü. Bunca lütfüyle sevgisine karşı O'na sunduğum var mı? O'na bugün ne sunabilirim?

5-7: RAB, tıpkı anne babaların çocuklarını aradığı gibi dağılmış olan halkını toplar, kendisine geri getirir. İsmiyle çağrılan herkes RAB'bin egemenliğini kabul edip O'na itaat edecektir, çünkü O'nun yüceliği için yaratılmışlardır. RAB'bin yüceliği için yaratılıp çağrıldığımı bir an bile unutmamalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-13: Bir zamanlar ben de ruhsal olarak kör ve sağırdım. RAB'bin lütfuyla kurtuldum, O'nun tanığı ve kulu olarak seçildim. Bugünlerde çevremde Tanrı'nın Rabbim olduğunu nasıl tanıtıyorum?

 
Mujde.org