Rab'bin Desteklediği Kulu

Yeşaya 42:1-17

1  "İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum! Ruhum'u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak.
2  Bağırıp çağırmayacak, Sokakta sesini yükseltmeyecek.
3  Ezilmiş kamışı kırmayacak, Tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak.
4  Yeryüzünde adaleti sağlayana dek Umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak."
5  Gökleri yaratıp geren, Yeryüzünü ve ürününü seren, Dünyadaki insanlara soluk, Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,
6  "Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım, Elinden tutacak, Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, Uluslara ışık yapacağım.
7  Öyle ki, kör gözleri açasın, Zindandaki tutsakları, Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.
8  "Ben RAB'bim, adım budur. Onurumu bir başkasına, Övgülerimi putlara bırakmam.
9  Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum; Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum."
10  Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey, Kıyılar ve kıyı halkları, RAB'be yeni bir ilahi söyleyin, Dünyanın dört bucağından O'nu ezgilerle övün.
11  Bozkır ve bozkırdaki kentler, Kedar köylerinde yaşayan halk Sesini yükseltsin. Sela'da oturanlar sevinçle haykırsın, Bağırsın dağların doruklarından.
12  Hepsi RAB'bi onurlandırsın, Kıyı halkları O'nu övsün.
13  Yiğit gibi çıkagelecek RAB, Savaşçı gibi gayrete gelecek. Bağırıp savaş çığlığı atacak, Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.
14  "Uzun zamandır ses çıkarmadım, Sustum, kendimi tuttum. Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi, Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.
15  Harap edeceğim dağları, tepeleri, Bütün Yşailliklerini kurutacağım. Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım.
16  Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim, Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda, Karanlığı önlerinde ışığa, Engebeleri düzlüğe çevireceğim. Yerine getireceğim sözler bunlardır. Onlardan geri dönmem.
17  Oyma putlara güvenenler, Dökme putlara, 'İlahlarımız sizsiniz diyenlerse Geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1: RAB, uluslara adaleti göstermek için kendine bir kul seçer. Eskiden İbrahim, Musa (Çık.l4:31), Davut (2Sa.3:18) gibi kişileri çağırıp görevlendirmişti. Yine aynı şekilde birini seçer, üzerine Ruhu'nu koyar, O'na "gönlümün hoşnut olduğu kişi", "seçtiğim kulum" diye seslenir. Bu kişi İsa Mesih'tir (Mat.l2:17-21). Beni kurtarmak için adaletini ve sevgisini göstererek Mesih'i gönderen Rab Tanrı'ya hamtlar sunarım!

2-4: RAB'bin gönderdiği kulu, umutla cesaretini yitirmeden alçakgönüllülükle adaletini sağlayacaktır. RAB'bin kulu dünyanın hükümdarlarından bambaşka bir karaktere sahiptir. Kırılgan ve her yönden zayıf olan bana özenle bakıp sonuna kadar beni seven Mesih'e her gün yeniden hayatımı teslim etmeliyim.

5-9: RAB, çağırdığı kulu halkın ışığı yapar ve O, RAB'bin halkını tutsak olmuş karanlığından özgür kılar. Bu ayetler İsa Mesih'in yapmış olduğu işlerin genelini özetleyen harika bir peygamberliktir (Luk.l:79). Tanrı'nın Mesih aracılığıyla benim için tasarladığı bu harika işler için gün boyunca övgüler sunmalıyım!

10-17: Yalnız RAB övgüye layıktır! Kulu aracılığıyla yapacağı harikalar, o zamana kadar görülmemiş yepyeni bir iştir. Bu nedenle O, yeni ilahilerle övülmelidir. Beni kurtarmak için tasarladığı planların ne denli harika olduğunu anlayarak O'na tapınmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3: Her ne kadar zayıf ve ezilmiş olsam da RAB benden asla vazgeçmez. Sonuna kadar seven RAB'bin yüreğiyle benim de topluluğumdaki zayıf kardeşlere lütfetmem gerekir. Bugün özelikle sevgimi göstermem gereken bir kimse var mı?

 
Mujde.org