İnsanların Eliyle Yaptıkları Putlar Bir Hiçtir!

Yeşaya 41:21-29

21  "Davanızı sunun" diyor RAB, "Kanıtlarınızı ortaya koyun" diyor Yakup'un Kralı,
22  "Putlarınızı getirin de olacakları bildirsinler bize. Olup bitenleri bildirsinler ki düşünelim, Sonuçlarını bilelim. Ya da gelecekte olacakları duyursunlar bize.
23  Ey putlar, bundan sonra olacakları bize bildirin de, İlah olduğunuzu bilelim! Haydi bir iyilik ya da kötülük edin de, Hepimiz korkup dehşete düşelim.
24  Siz de yaptıklarınız da hiçten betersiniz, Sizi yeğleyen iğrençtir.
25  "Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor, Gün doğusundan bana yakaran biri. Çömlekçinin balçığı çiğnediği gibi, Önderleri çamur gibi çiğneyecek ayağıyla.
26  Hanginiz bunu başlangıçtan bildirdi ki, bilelim, Kim önceden bildirdi ki, 'Haklısın diyelim? Konuştuğunuzu bildiren de Duyuran da Duyan da olmadı hiç.
27  Siyon'a ilk, 'İşte, geldiler diyen benim. Yeruşalim'e müjdeci gönderdim.
28  Bakıyorum, aralarında öğüt verebilecek kimse yok ki, Onlara danışayım, onlar da yanıtlasınlar.
29  Hepsi bomboş, yaptıkları da bir hiç. Halkın putları yalnızca yeldir, sıfırdır."

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

21-24: RAB, putların hiçten beter hatta iğrenç olduğunu açıkça göstermektedir. Rabbimiz, geçmişte olup bitenleri ve gelecekte olacakları bilen Her Şeye Gücü Yeten'dir. Dünyanın putları her ne kadar harika görünseler de konuşamaz, geleceğe dair önceden hiçbir şey bildiremezler, çünkü öyle bir güce sahip değillerdir! Bana hâlâ çekici gelen putlar var mı? Onları tek tek belirleyerek RAB'bin yardımıyla yok etmeliyim.

25,26: RAB, dünyanın tarihini tasarlayıp gerçekleştirendir. Pars kralı Koreş'i güçlü yapan da, Yeşaya'yı göndererek olacak işleri halkına bildiren de O'dur. Ettiğimiz bunca duaya rağmen değişen pek bir şey olmadığını düşünüyor muyuz? Dünya üzerinde egemen olan RAB'be güvenerek bugünü yaşamalıyım.

27: RAB, Yeruşalim'e müjdeci gönderendir. Rab Tanrı, halkın özgürlüğünü bildirir ve bu peygamberlik vaadini yerine getirmek için sadık kullarını çağırarak Yeruşalim'i yeniden inşa ettirir. Son olarak kendi oğlunu göndererek bize kurtuluş sağladı! Bana ulaşan bu habere sevinirken bugün Müj-de'yi kime duyuracağım konusunda derin düşünmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

28,29: Putlar kulağı veya ağzı olmayan bir hiçtir. Sonuçta insanların eliyle yaptığı bir eserdir. Dolayısıyla buna tapınmak boş ve hiçtir. Beni yaratıp dinleyen, çağıran ve bana çok yakın davranan RAB'be sığınarak her günümü sevinçle yaşamalıyım.

 
Mujde.org