Her Şeyin İlki ve Sonu Olan Tanrı

Yeşaya 41:1-20

1  RAB diyor ki, "Susun karşımda, ey kıyı halkları! Halklar güçlerini tazelesin, Öne çıkıp konuşsunlar. Yargı için bir araya gelelim.
2  "Doğudan adaleti harekete geçiren, Hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor. Kılıcıyla toz ediyor onları, Yayıyla savrulan samana çeviriyor.
3  Kovalıyor onları, Ayak basmadığı bir yoldan esenlikle geçiyor.
4  Bunları yapıp gerçekleştiren, Kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim? Ben RAB, ilkim; sonuncularla da yine Ben olacağım."
5  Kıyı halkları bunu görüp korktu. Dünyanın dört bucağı titriyor. Yaklaşıyor, geliyorlar.
6  Herkes komşusuna yardım ediyor, Kardeşine, "Güçlü ol" diyor.
7  Zanaatçı kuyumcuyu yüreklendiriyor, Madeni çekiçle düzleyen, "Lehim iyi oldu" diyerek örse vuranı yüreklendiriyor. Kımıldamasın diye putu yerine çiviliyor.
8  "Ama sen, ey kulum İsrail, Seçtiğim Yakup soyu, Dostum İbrahim'in torunları!
9  Sizleri dünyanın dört bucağından topladım, En uzak yerlerden çağırdım. Dedim ki, 'Sen kulumsun, seni seçtim, Seni reddetmedim.
10  Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.
11  "Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak.
12  Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak.
13  Çünkü sağ elinden tutan, 'Korkma, sana yardım edeceğim diyen Tanrın RAB benim.
14  "Ey Yakup soyu, toprak kurdu, Ey İsrail halkı, korkma! Sana yardım edeceğim" diyor RAB, Seni kurtaran İsrail'in Kutsalı.
15  "İşte, seni dişli, keskin, yepyeni bir harman döveni yaptım. Harman edip ufalayacaksın dağları, Tepeleri samana çevireceksin.
16  Onları savurduğunda rüzgar alıp götürecek, Darmadağın edecek hepsini kasırga. Sense RAB'de sevinç bulacak, İsrail'in Kutsalı'yla övüneceksin.
17  "Düşkünlerle yoksullar su arıyor, ama yok. Dilleri kurumuş susuzluktan. Ben RAB, onları yanıtlayacağım, Ben, İsrail'in Tanrısı, onları bırakmayacağım.
18  Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar, Vadilerde su kaynakları yapacağım. Çölü havuza, Kurak toprağı pınara çevireceğim.
19  Çölü sedir, akasya, Mersin ve iğde ağaçlarına kavuşturacağım. Bozkıra çam, köknar Ve selviyi bir arada dikeceğim.
20  Öyle ki, insanlar görüp bilsinler, Hep birlikte düşünüp anlasınlar ki, Bütün bunları RAB'bin eli yapmış, İsrail'in Kutsalı yaratmıştır."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-4: Doğudan güçlü bir fatih çıkararak kendi kurtuluşunu gerçekleştiren RAB'dir. O, halkının kurtulup özgürlüğe kavuşması için eskiden İbrahim'i çağırdığı gibi Koreş'i (44:28) de çağırır. Tüm tarih boyunca her konuda egemenliğini sürdüren RAB'bin hâlâ bugün de beni kurtarmak için çalıştığını düşünerek O'na hamt etmeliyim.

8-16: RAB, vaat ettiği gibi kendi halkını reddetmeden güçlendirir, destekler. O'nunla birlikte olanların önüne çıkan düşman her ne kadar güçlü olsa da RAB'den korkacak ve kaçacaktır. Toprak kurdu gibi güçsüz anlamsız görünsek de RAB bizimle olduktan sonra kim bize bir şey yapabilir? Korktuğum bir şey veya bir kimse var mı? Beni sağ elinden tutan RAB'dir!

17-20: RAB, düşkünlerle yoksuların ihtiyacını giderendir. RAB onların dualarına dikkat eder, çıplak tepeler üzerinde ırmaklar, vadilerde su kaynakları yapar, çölü havuza, kurak toprağı pınara çevirir ki bunları görenler RAB'bi tanısın. Çok zor bir durumda olsam da Tanrı'nın Ruh'u bende etkin olduğu zaman hayatımın bambaşka olacağını bilerek yalnız RAB'be umut bağlayayım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-7: RAB'bi reddedenler O'ndan korktukları halde daha iyi bir put yapmaya gayret ederler. Aslında bir şekilde daha derin çukura düşerek RAB'den uzaklaşır ve dünyada sonsuza kadar yaşayacaklarmış gibi çabalarlar. Yaptıkları bugün dünyaya olanlarla benzerlik taşır. İnsanların yaptığı putlara (para, ün, siyasi güç v.s.) karşı benim tavrım nasıl? RAB'be gü-venmektense paraya, eğlenceye öncelik vermediğimden emin olabiliyor muyum?

 
Mujde.org