Tanrı'yı Kime Benzeteceksiniz?

Yeşaya 40:12-31

12  Kim denizleri avucuyla, Gökleri karışıyla ölçebildi? Yerin toprağını ölçeğe sığdıran, Dağları kantarla, Tepeleri teraziyle tartabilen var mı?
13  RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi? O'na öğüt verip öğretebilen var mı?
14  Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için RAB kime danıştı ki? O'na bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı?
15  RAB için uluslar kovada bir damla su, Terazideki toz zerreciği gibidir. Adaları ince toz gibi tartar.
16  Adakları yakmaya yetmez Lübnan ormanı, Yakmalık sunu* için az gelir hayvanları.
17  RAB'bin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir, Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır.
18  Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz? Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?
19  Putu döküm işçisi yapar, Kuyumcu altınla kaplar, Gümüş zincirler döker.
20  Böyle bir sunuya gücü yetmeyen yoksul kişi Çürümez bir ağaç parçası seçer. Yerinden kımıldamaz bir put yapsın diye Usta bir işçi arar.
21  Bilmiyor musunuz, duymadınız mı? Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi? Dünyanın temelleri atılalı beri anlamadınız mı?
22  Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir, Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. Gökleri perde gibi geren, Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.
23  O'dur önderleri bir hiç eden, Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.
24  O önderler ki, yeni dikilmiş, yeni ekilmiş ağaç gibi, Gövdeleri yere yeni kök salmışken RAB'bin soluğu onları kurutuverir, Kasırga saman gibi savurur.
25  "Beni kime benzeteceksiniz ki, Eşitim olsun?" diyor Kutsal Olan.
26  Başınızı kaldırıp göklere bakın. Kim yarattı bütün bunları? Yıldızları sırayla görünür kılıyor, Her birini adıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.
27  Ey Yakup soyu, ey İsrail! Neden, "RAB başıma gelenleri görmüyor, Tanrı hakkımı gözetmiyor?" diye yakınıyorsun?
28  Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, Ne yorulur ne de zayıflar, O'nun bilgisi kavranamaz.
29  Yorulanı güçlendirir, Takati olmayanın kudretini artırır.
30  Gençler bile yorulup zayıf düşer, Yiğitler tökezleyip düşerler.
31  RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

12-14,21: Tanrı, kimseye benzemeyen, dünyayı Yaradan'dır. O, yarattığı evreni avucunda tutacak kadar ulu ve bilgilidir. İnsan, O'nun düşüncesine asla akıl erdiremez. Günlük hayatım beni eziyor mu? Göğü ve denizi yaratan Tanrı'dan yardım istemelim. Sınırlı olan kendi düşüncemle O'nun ululuğunu sınırlandırmamalıyım.

15-17,22-24: RAB, dünyanın egemenliklerini hiçe sayan ve sıfıra indirgeyendir. Bunca, güçlü uluslar O'nun önünde kovadaki bir damla su gibi anlamsızdır. Bu nedenle kendini güçlü ulus sanan Babil'in İsrail halkını tutsak etmesi de RAB'bin önünde bir hiçtir. Kendi halkını Mısır'dan kurtarmış RAB'den başka kime güvenebilirim?

18-20: Tanrımızı hiçbir şekilde cansız putlara benzetemeyiz. Putlar insan eliyle yapılmışken, nasıl olur da onlar insanı yaratabilir? Farkında olmadan RAB'den daha çok önem verdiğim putlar var mı? RAB'be sunmam gereken ilgimi, zamanımı, sevgimi ve paramı başka şeylere harcayıp harcamadığım konusunda dikkatli olmalıyım.

27-31: Yalnız RAB'be umut bağlayan, taze güce kavuşur. İsrail halkı yorulup zayıf düştüğünden kendi gücüyle yerinden kalkamaz durumdadır, fakat RAB yükselen kartallar gibi onlara umut verdiği için zayıf düşmez, yorulmazlar. Bugünlerde yorulup tökezlendim anlar oldu mu? Yalnızca RAB'be umut bağlayarak yeniden başlamam gerekir.

 
Mujde.org