Halkımı Avutun!

Yeşaya 40:1-11

1  "Avutun halkımı" diyor Tanrınız, "Avutun!
2  Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angaryanın bittiğini, Suçlarının cezasını ödediklerini, Günahlarının cezasını RAB'bin elinden İki katıyla aldıklarını ilan edin."
3  Şöyle haykırıyor bir ses: "Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.
4  Her vadi yükseltilecek, Her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.
5  O zaman RAB'bin yüceliği görünecek, Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen RAB'dir."
6  Ses, "Duyur" diyor. "Neyi duyurayım?" diye soruyorum. "İnsan soyu ota benzer, Bütün vefası kır çiçeği gibidir.
7  RAB'bin soluğu esince üzerlerine, Ot kurur, çiçek solar. Gerçekten de halk ottan farksızdır.
8  Ot kurur, çiçek solar, Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur."
9  Ey Siyon'a müjde getiren, Yüksek dağa çık! Ey Yeruşalim'e müjde getiren, Yükselt sesini, bağır, Sesini yükselt, korkma. Yahuda kentlerine, "İşte, Tanrınız!" de.
10  İşte Egemen RAB gücüyle geliyor, Kudretiyle egemenlik sürecek. Ücreti kendisiyle birlikte, Ödülü önündedir.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:


1,2: İsrail halkı günahlarından dolayı angarya altındayken bile RAB onları 'halkım' diye çağırır, avutur. RAB, cezadan ötürü halkının duyduğu acıyı birlikte çeken Baba'dır. Bugünlerde acı çekmekte miyim? Günah işleyen çocuklarını eğitmek için ceza çektirse de, bir sınır koyarak bağışlayan O'nun sevgi dolu baba yüreğine güvenmeliyim.

6-8: Verdiği sözü mutlaka yerine getiren bir Rabbimiz var. Her ne kadar zor ve çıkmaz bir durumdaymışım gibi görünse de sonsuza dek geçerli olan O'nun sözüne güvenerek bugüne sevinçle başlamalıyım.

9: Halkının ihtiyacını karşılayarak hem kudretle hem de yumuşak bir şekilde halkına çobanlık yapan bir Rabbimiz var! Bugün de her şeyimi O'na bırakıp O'nun güvenilir kollarında esenlik içinde kalmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3-5: RAB'bin yolunu hazırlamam gerekir. Bunun için bana düşen görev nedir? Hayatımda RAB'bin yüceliğinin görünmesine engel olan, hâlâ çözemediğim günahlarım var mı? RAB'bin sözü hayatımda etkili olması için yüreğimin yolunu düzeltmeliyim. Bırakmam gereken kötü alışkanlıklarım neler?

 
Mujde.org