Müjde'yi Duyurun!

Markos 16:9-20

9  İsa, haftanın ilk günü* sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan yedi cin kovmuştu.
10  Meryem gitti, İsa'yla bulunmuş olan, şimdiyse yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi.
11  Ne var ki onlar, İsa'nın yaşadığını, Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar.
12  Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü.
13  Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler, ama öbürleri bunlara da inanmadılar.
14  İsa daha sonra, sofrada otururlarken Onbirler'e* göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı.
15  İsa onlara şöyle buyurdu: "Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun.
16  İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.
17,18  İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek."
19  Rab İsa, onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu.
20  Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

10,13: Tanrı, iman etmekte yavaş olan öğrencileri diriliş gerçeğini tanıyan kişilere dönüştürdü (Luk.24:13-31). İsa, umudunu yitirmiş olan öğrencilerine görünerek diriliş vaadinin gerçekleştiğini bildirdi. Dünyanın sonuna dek her an benimle birlikte olacağına söz veren Rabbim, bugün verdiği teşvikle dirilişin tanığı olmam için beni eğitmeye devam eder.

14: İsa, dirilişine hâlâ inanamayan öğrencilerini azarlamaktadır. Hayatımda defalarca dirilişin gücünü gösterdiği halde, hâlâ dünyanın yetkilerinden korkarak yaşıyorsam, İsa beni de azarlayabilir. Önceden gösterdiği harikalarını hatırlayarak güçlü olmalıyım.

15-17: İsa, öğrencileri bütün yaratılışa dirilişini duyurmak için gönderirken onlara dünyayı yenme yetkisini de veriyor. İmanlılarda Mesih'in zaferini gösteren belirtiler olacağını söylüyor. Hayatımda imanımı gösteren ne gibi belirtiler var?

19,20: İsa göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturarak tüm evrenin kralı oldu. O, dünyanın her yanına gidip müjdeyi duyuran öğrencilerle birlikte çalışır ve belirtilerle sözünü doğrular. Her gün adımlarımı yönlendiren İsa'ya güvenerek her konuda cesaretli olmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9,10: Rab'bin dirilişine tanık olan Mecdelli Meryem, hâlâ yasta olan öğrencilere gidip İsa'nın dirildiğini söyledi. Fakat kimse Mecdelli Meryem'e inanmadı. Onlar, İsa ile birlikte zaman geçirmelerine rağmen sözlerine gereken dikkati vermedikleri için kendi beklentileri gerçekleşmediğinden üzgündüler. İsa'nın diriliş gücüne inanmayanlar için her zaman üzüntü ve gözyaşılar olacaktır. Hâlâ üzgün olanlara diriliş gerçeğini paylaşmaya hazır mıyım? Bugün kiminle paylaşmalıyım?

 
Mujde.org