O, Gerçekten Tanrı'nın Oğlu'ydu!


Markos 15:38-47
38  O anda tapınaktaki perde* yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü.
39  İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, O'nun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, "Bu adam gerçekten Tanrı'nın Oğlu'ydu" dedi.
40  Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu.
41  İsa daha Celile'deyken bu kadınlar O'nun ardından gitmiş, O'na hizmet etmişlerdi. O'nunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.
42,43  O gün Hazırlık Günü, yani Şabat Günü'nden* önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle, Yüksek Kurul'un* saygın bir üyesi olup Tanrı'nın Egemenliği'ni umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı, İsa'nın cesedini istedi.
44  Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, "Öleli çok oldu mu?" diye sordu.
45  Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a, cesedi alması için izin verdi.
46  Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı.
47  Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

38: Tapınaktaki perdenin yukarıdan aşağıya yırtılması İsa'nın ölümüyle insanların Tanrı'yla barıştırılmış olduğunu göstermektedir. Bu, artık İsa Mesih'in kendisi hem tapınak hem de başkâhin olarak Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşmamız için bize izin verdiği anlamına gelir (İbr.4:15-16; 10:19-22). Mesih'teki inanılmaz ayrıcalığımı her gün doya doya yaşıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

39: İsa'nın öğrencileri çarmıhtan kaçmışken O'nu yakından tanımayan bir yüzbaşı O'nun Tanrı'nın Oğlu olduğunu kabul etti. Alay konusu dört beş saat içinde övgüye dönüşmüştü. İsa'nın çarmıha gerilmesinde bizzat yer alan kişinin değişmesi günahkârları kurtaracak, çarmıhın ve dirilişin gücünün ne kadar ulu olduğunu göstermektedir. Bu Tanrı'nın düşmanlarımın önünde benim için kurduğu sofraya (Mez.23:5) benzer ve ölümle yaşam veren yeni yaratılışın prensibini gösteren bilgeliğini de yansıtır.

40,41: Öğrenciler orada bulunmazken bazı kadınlar İsa'nın ölümüne tanık oldular. Daha Celile'deyken İsa'yı izleyerek O'na hizmet eden bu kadınlar sonuna kadar O'nun ardından giderek İsa'nın gerçek öğrencileri olma örneğinini sundular. Kadınlara pek değer verilmeyen bir çağda bu kadınlar sonuncu olarak aslında birinci olmuşlardır (Mat. 19:30). Ölüm pahasına bile olsa kendisine sadık kalmamı bekleyen (Va.2:10) Rab'be, O'nu izleyen kadınlar gibi sadık kalmaya hazır mıyım?

42-44: Yüksek Kurul'un saygın bir üyesi olan Yusuf kendisine zarar ihtimaline karşın korkmadan İsa'nın cesedini istedi. 'Yüksek Kurul'un kararından dolayı ölmüş olan İsa için Kurul'un üyesi tarafından onurlandırılarak krala yakışan bir cenaze kaldırılmaktadır. Gerçekten Tanrı'yı seviyor ve bedelli ne olursa olsun İsa için kendimi feda etmeye hazırsam, bugün ne yapmalıyım?

 
Mujde.org