O'nu Çarmıha Ger!

Markos 15:1-15

1  Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve Yüksek Kurul'un* öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler.
2  Pilatus O'na, "Sen Yahudiler'in Kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir" yanıtını verdi.
3  Başkâhinler O'na karşı birçok suçlamada bulundular.
4  Pilatus O'na yeniden, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar!"
5  Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.
6  Pilatus, her Fısıh Bayramı'nda* halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi.
7  Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı.
8  Halk, Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi.
9  Pilatus onlara, "Sizin için Yahudiler'in Kralı'nı salıvermemi ister misiniz?" dedi.
10  Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu.
11  Ne var ki başkâhinler, İsa'nın değil, Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar.
12  Pilatus onlara tekrar seslenerek, "Öyleyse Yahudiler'in Kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu.
13  "O'nu çarmıha ger!" diye bağırdılar yine.
14  Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, "O'nu çarmıha ger!" diye bağrıştılar.
15  Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

2-5: İsa, sadece kendisini çarmıhtaki amaca götüren sorulara cevap verdi. O, bazen konuşarak bazen de susarak Tanrı'nın doğruluğunu yerine getirmeye odaklanıyordu. Ben de uğradığım haksızlıklara aldırmadan önüme konan çarmıh görevimi nasıl tamamlayacağıma odaklanarak dirilişin görkemini görebilirim

9-13: Barabba'ya (Aramice: babasının oğlu) hayat vermek için 'İnsanoğlu' ve 'Gökteki Babası'nın sevgili Oğlu' (1:11;9:7) olan İsa, haydutlarla birlikte çarmıha gerildi (15:27). Bu, insanın kötü niyetiyle açgözlülüğünü kendi tasannı yerine getirmek için bir fırsat olarak kullanan Tanrı'nın harika bir işiydi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,15: Yahuda İskariot İsa'yı din önderlerine, onlar Pilatus'a, Pilatus ise çarmıha teslim etti. Evrenin kralı ve tüm dünyanın yaratıcısı tamamen güçsüz bir şekilde insanlar tarafından zulüm gördü. Fakat İsa'yı ölüme teslim eden, Tanrı'nın ta kendisidir (Yşa.53:6,12). O artık İsa'yı çarmıhtan yüceliğe ulaştıracaktır. Dünya zaman zaman bana eziyet çektirse de beni tam yüceliğe kavuşturacak Tanrım'a her konuda ezgiler sunayım.

6-13: Kılıç ve sopalarla yakalanması gereken İsa değil, Barabba'dır. O büyük ihtimalle Roma'ya karşı ayaklananlara önderlik yapanlardan biriydi. Din önderleri bu dünya için çalışanı salıvermeye, ama Tanrı'nın Egemenliği için emek veren İsa'yı öldürmeye kararlıydı. Kendilerini günahtan kurtaracak Mesih'i öldürdüler, fakat Roma İmparatorluğu'nun ona verdiği cezadan Barabba'yı kurtararak salıverdiler. Bugünlerde tüm gücümle odaklandığım konular gerçekten Tanrı'nın Egemenliği için mi?

12-15: Pilatus, İsa'nın hiçbir suç işlemediğini iyi bildiği halde O'nu çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim ediyor. İsa'ya yönlendirmeyen her yetki O'na ihanet etmek amacıyla kullanılabilir. Yetkimi çıkarım için mi yoksa İsa için mi kullanıyorum?

 
Mujde.org