Hepsi O'nu Bırakıp Kaçtı

Markos 14:43-52

43  Tam o anda, İsa daha konuşurken, Onikiler'den* biri olan Yahuda çıkageldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı.
44  İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem, İsa O'dur. O'nu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün" diye onlarla sözleşmişti.
45  Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, "Rabbî*" diyerek O'nu öptü.
46  Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar.
47  İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu.
48  İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi.
49  "Her gün tapınakta, yanıbaşınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu, Kutsal Yazılar yerine gelsin diye oldu."
50  O zaman öğrencilerinin hepsi O'nu bırakıp kaçtı.
51  İsa'nın ardından sadece keten beze sarınmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı.
52  Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

43: 'Yanında bulunup' Tanrı sözünü duyurmak, cinleri kovmak, hastalan iyileştirmek, ölüleri diriltmekle yetkili kıldıklanndan biri İsa'ya ihanet etti. Asıl görevi kendini feda edip İsa'nın dirilişine kadar O'na sadık olması gerekirken, bunun yerine başkâhinlerle din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalığın 'yanında bulunmak' ne acı bir durumdur? İsa'nın çağrısına ne kadar sadık kalıyorum?

44,45: Öpmek, banşın simgesi olan en samimi selamlaşma şeklidir. Yahuda'nın İsa'ya güven ve sevgiyi simgeleyen bir öpücükle ihanet etmesi ne kadar alçakça bir harekettir!

44: İsa kendi ölümüyle tüm insanlan yaşam yolunu hazırlarken, Yahuda İskariot O'nu öldürtüp kendi kendini kurtarmaya çalıştı. Bu, "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır (8:35)" diyen İsa'nın sözünü dikkatte almadığını gösterir. Planlanırı kendimi feda ederek başkalarını kurtarmak mı yoksa dünyasal çıkarlar uğruna canımı kaybetmek mi?

46-49: Petrus kılıcını çekip başkâhinin kölesinin kulağını uçurdu (Yu.l8:10). İsa'nın bu konuyla ilgili Petrus'a ayn bir şey söylemeden 'kılıç ve sopalarla' gelenlere seslenmesi, sanki Petrus'u onlarla bir tuttuğunu gösterir. Yani İsa'yı öldürenlerle çarmıh yoluna karşı çıkan Petrus'un aynı işi yapmakta olduğunu söyler gibidir (8:32,33). Petrus, İsa'yı tutuklama ve salıverme yetkisinin Tanrı'ya ait olduğunu hâlâ anlamış değildi. Hayatımdaki her konuyu Tanrı'nın yetkisi altına bırakmayı öğrenmeliyim.

50-52: İsa tutuklanınca öğrenciler kaçtı. Hatta onlardan biri bedenine sardığı keten bezi bile üzerinden sıyınp çıplak olarak kaçtı. 'Hozana' diye bağırarak ilahi söylemek, bıçak çekmek, serin havada sadece keten bezle dolaşmak kolaydı, ama iş kendini inkâr ederek çarmıhı taşımaya gelince her şey zorlaşmıştı. Tanrı'nın sözü önünde çıplak olup her şeyimi Rab'be bildirmek daha kolay olmalıdır.

 
Mujde.org