Kalk, Gidelim!

Markos 14:32-42

32  Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun" dedi.
33  Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı.
34  Onlara, "Ölesiye kederliyim" dedi. "Burada kalın, uyanık durun."
35  Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Mümkünse o saati yaşamayayım" dedi.
36  "Abba, Baba, senin için her şey mümkün, bu kâseyi* benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun."
37  Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Simun" dedi, "Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı?
38  Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür."
39  Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti.
40  Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı.
41  İsa üçüncü kez yanlarına döndü, "Hâlâ uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "Yeter! Saat geldi. İşte İnsanoğlu* günahkârların eline veriliyor.
42  Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi!"


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

32: İsa, hayatının son ve en zor denenmesinden zaferle çıkabilmek, yani çarmıhın yükünü taşıyabilmek için Getsemani'de dua ediyor. Görevine çöldeki denenmeyle başlamıştı (1:12,13), şimdiyse Getsemani denilen başka bir çölde, denenmeden geçerek görevini tamamlamaktadır. Aden bahçesindeki ilk Adem'in itaatsizliğinden çok farklı olan bu denenme, ölüme kadar itaat edebilmesi için çileli bir savaştı ve bu savaş benim içindi!

33,34: Çarmıh önünde İsa inanılmaz bir sıkıntı çekmekteydi. Bu sıkıntı ve korku çarmıhta çekeceği fiziksel acının çok ötesindeydi. Acı ve korku kimsenin avutamayacağı, sevdiği Babası'ndan ayrılmasına neden olan lanetli yargının verdiği anlatılmaz bir çileydi. Benim İsa gibi yürekten acı çekerek dua etmemem, aslında benim çekmem gerekirken yerime acı çeken İsa'nın Tanrı'dan ayrılma acısını anlamamamdan kaynaklanır. İsa'nın benim için çektiği çileyi daha derin anlamam için Kutsal Ruh'tan yardım istemeliyim ki O'nun gibi dua edebileyim.

36: İsa öyle kederliydi ki mümkünse o acı kâseden vazgeçmek istediğini belirtti. Bu duayı aslında Tanrı'nın gücüne dayanarak itaat etmek için yürekten etmişti (İbr.5:7). Çarmıhta kendini feda etmesi duasının işitildiğini göstermektedir. Ben de her gün Rab'bin istediği gibi kendimi inkâr ederek çarmıhımı yüklenebilmem için Tanrı'dan güç istemeliyim.

37,42: İsa, bir saat bile uyanık kalamayan öğrencilerinden vazgeçmeyip onları cesaretlendirerek öğrencileriyle birlikte gider. Diriliş gününde Celile'de tekrar görüştüğünde bu zayıf öğrenciler artık ruhsal dirilişi yaşayacak ve Tanrı'nın güçlü öğrencileri olarak O'nun yolunda yürümeye devam edecekler. Korkak, inatçı ve bencil olan beni uyandırarak yüce çarmıh yoluna çağıran Tanrı'nın sesini duyabiliyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

37,40: İsa'nın "Uyanık durun!" uyarısını duydukları halde, uykuya dalan öğrenciler gitmeleri gereken çarmıh yolunu henüz anlamamıştı. İsa Mesih'in yürüdüğü yol, öğrencisi olan benim de izlemem gereken yoldur. Bu gerçeği anlarsam, ruhsal olarak her durumda uyanık kalabilirim.

 
Mujde.org