Tereddüt Eden Musa

Mısır'dan Çıkış 4:1-17

RAB Musa'ya Belirtiler Gösteriyor

1 Musa, "Ya bana inanmazlarsa?" dedi, "Sözümü dinlemez, 'RAB sana görünmedi' derlerse, ne olacak?"

2 RAB, "Elinde ne var?" diye sordu. Musa, "Değnek" diye yanıtladı.

3 RAB, "Onu yere at" dedi. Musa değneğini yere atınca, değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı.

4 RAB, "Elini uzat, kuyruğundan tut" dedi. Musa elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine değnek oldu.

5 RAB, "Bunu yap ki, ataları ıbrahim'in, ıshak'ın, Yakup'un Tanrısı RAB'bin sana göründüğüne inansınlar" dedi.

6 Sonra, "Elini koynuna koy" dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu.

7 RAB, "Elini yine koynuna koy" dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü.

8 RAB, "Eğer sana inanmaz, ilk belirtiyi önemsemezlerse, ikinci belirtiye inanabilirler" dedi,

9 "Bu iki belirtiye de inanmaz, sözünü dinlemezlerse, Nil'den biraz su alıp kuru toprağa dök. Irmaktan aldığın su toprakta kana dönecek."

10 Musa, "Aman, ya Rab!" dedi, "Ben kulun ne geçmişte, ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim.

11 RAB, "Kim ağız verdi insana?" dedi, "ınsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Ben değil miyim?

12 şimdi git! Ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim."

13 Musa, "Aman, ya Rab!" dedi, "Ne olur, benim yerime başkasını gönder."

14 RAB Musa'ya öfkelendi ve, "Ağabeyin Levili Harun var ya!" dedi, "Bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek.

15 Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. ıkinizin konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı size öğreteceğim.

16 O sana sözcülük edecek, senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın.

17 Bu değneği eline al, çünkü belirtileri onunla yapacaksın."

Tereddüt Eden Musa

Musa çeşitli mazeretler uydurarak Tanrı'nın buyruğuna itaat etmek istememişti. Ama Tanrı Musa'yı teşvik ederek ikna etti.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Bu metinde Musa'nın Tanrı'ya çeşitli bahaneler öne sürdüğünü, Tanrı'nın ise Musa'nın sorularını yanıtlayarak onu ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Tanrı bizim imansızlığımıza, itaatsizliğimize ve akılsızlığımıza sabrediyor. Rab'bin bizim için hazırlamış olduğu çağrıdan kaçmayalım.

2-9. ayetler: Tanrı Musa'ya bir takım belirtiler gösterir. ılk belirtisinde Musa'nın değneğini bir yılana dönüştürür ve Musa'dan yılanın kuyruğunu tutmasını ister. Genelde insanlar yılanı tutarken kuyruğunu değil başını tutar. Tanrı'nın Musa'dan yılanın başı yerine kuyruğunu tutmasını istemesinin nedeniı Kendisine itaat edip etmeyeceğini görmek içindi. Yılan o dönemde Mısırlılar'ın putlarından biriydi. Tanrı Musa'dan yılanı tutmasını isteyerek, gelecekte bunu çölde nasıl kullanacağını gösteriyor. ıkinci belirtisi ise deri hastalığıydı O dönemde deri hastalığı Tanrı'nın bir laneti olarak biliniyordu. Bu, ısrail halkının köleliğini ve Tanrı'ya karşı işledikleri günahı simgelemektedir. Tanrı'nın
bize gösterdiği belirtilere rağmen hâlâ iman etmeyerek O'nun isteğine karşı geliyor muyuz? Hemen tövbe edip Rab'be dönelim.

10-12. ayetler: ıyi bir konuşmacı olmadığını öne sürerek Kendisine itaat etmek istemeyen Musa'ya Rab, "şimdi git! Ben konuşmana yardımcı olacağım" diyerek, söyleyeceği şeyleri kendisine öğreteceğini söyler. Musa Mısırlılar'in bütün bilim dallarında eğitildiği için gerek sözde, gerek eylemde güçlü biriydi (Elçilerin ışleri 7:22). Sorun, imanının zayıflığıydı. Hâlâ Rab'be itaat etme konusunda tereddüt ediyor muyuz? Tanrı şu anda bize, "Git" buyruğunu veriyor.

14-17. ayetler: Tanrı, bütün ısrarlanna rağmen itaat etmek istemeyen Musa'ya öfkelenerek, başka bir mazeret göstermesine izin vermeden, ağabeyi Harun'u onun sözcüsü olarak Musa'ya yardımcı olmakla görevlendirir. Musa 'nın korkularına rağmen onu teşvik eden Tanrı'nın gayretini örnek almalıyız. Alçakgönüllü bir davranış gibi görünen bazı aşırı hareketler de aslında imansızlıktır.

Dua: Rab, bana nereye gitmem gerektiğini öğret ve beraber çalışabileceğim hizmet karlarını gönder.

 
Mujde.org