Yehova Tanrı

Mısır'dan Çıkış 3:11-22

11 Musa, "Ben kimim ki Firavun'a gidip ısrailliler'i Mısır'dan çıkarayım?" diye karşılık verdi.

12 Tanrı, "Kuşkun olmasın, ben seninle olacağım" dedi, "Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapacaksınız."

13 Musa şöyle karşılık verdi: "ısrailliler'e gidip, 'Beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi' dersem, 'Adı nedir?' diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?"

14 Tanrı, "Ben Ben'im" dedi, "ısrailliler'e de ki: 'Beni size Ben Ben'im diyen gönderdi.'

15 "ısrailliler'e de ki, 'Beni size atalarınız ıbrahim'in, ıshak'ın, Yakup'un Tanrısı Yahve gönderdi.' Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.

16 Git, ısrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de: 'Atalarınız ıbrahim'in, ıshak'ın, Yakup'un Tanrısı Yahve bana görünerek şunları söyledi: Sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum.

17 Söz verdim, sizi Mısır'da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım; Kenanlılar'ın, Hititler'in, Amorlular'ın, Perizliler'in, Hivliler'in, Yevuslular'ın ülkesine, süt ve bal ülkesine götüreceğim.'

18 "ısrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır Kralı'na gidip, 'ıbraniler'in Tanrısı Yahve bizimle görüştü' diyeceksiniz, 'şimdi izin ver, Tanrımız Yahve'ye kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım.'

19 Ama biliyorum, güçlü bir el zorlamadıkça Mısır Kralı gitmenize izin vermeyecek.

20 Elimi uzatacak ve aralarında şaşılası işler yaparak Mısır'ı cezalandıracağım. O zaman sizi salıverecek.

21 "Halkımın Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz.

22 Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlılar'ı soyacaksınız."

Yehova Tanrı

Musa daha önce Mısır'da yaptığı hattadan dolayı kendine olan güveni kaybettiğinden, Tanrı'nın çağrısından da kaçmak istiyordu. Ama Tanrı Musa'nın bu işteksizliğini açık bir sekilde reddetti.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği :

11.12. ayetleri : Tanrı, "Ben seninle olacağım" diyerek Musa'yı teşvik etti, Tanrı bizimle birlikte olduğu sürece karşılaştığımız sorunları aşabiliriz. Kendimizi zayıflıklarımızdan dolayı aciz hissediyor muyuz? Yalnızca Tanrı'ya güvenmeliyiz, Musa'yı cesaretlendiren Tanrı'nın teşviki bugün bize de gerekli değil mi?

13-15, ayrıları: Muas'nın ikinci sorusuna Tanrı'nın verdiği yanıt, "Ben Ben'im" oldu. Bu söz, Tanrı'nın var olan ber şeyin kaynağı olduğunu ifade etmektedir. O, kendiliğinden var olan, sonsuz ve ebedi Tanrı'dır. Rab, Musa'nın bilgisizliğini azarlanmadı ve onun sorularına karşılık vererek, sabırlı bir Tanrı olduğunu da göstetdi,

16,17. ayrıları: Tanrı Musa'yı firavuna gönderirken, ona söylemesi gerekenleri öğretti. Bir işe başlamadan önce Tanrı'nın bana söylediği şeylere kulak verip yerine getiriyor muyum? Bu ayetlerde, Tanrı Musa ya buyruk verenin kendisi olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Rab, Musa aracılığıyla ısrail halkını Mısır'dan çıkarıp vaat edilen Kenan diyarına götürecektir. O, egemen Tanrı'dır. Geleceğin belirsizliğinden dolayı yüreğimizde kaygı ve bunun neden olduğu bir ağırlık hissediyor muyuz? Tanrımız olan Rab'be güvenelim.

19-22. ayrıları: Tanrı firavunun inatçı olduğunu ve bu yüzden kolay kolay söz dinlemeyeceğni, ancak Mısırlılar'ı cezalandırdıktan sonra halkını Mısır'dan çıkarabileceğini biliyordu. Tanrı ısrailliler'e Mısır'dan çıkarlarken ellerinin boş olmayacağını da söyledi O, geleceğimizi önceden bilir ve bizim için en iyi olanı hazırlar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11, 13.ayetler: Musa, kendi sorunlarını gizlemeden Tanrı'ya bildirdi. Kendi gücümle çözümü mümkün olmayan sorunlar için kaygılanıyor muyum? Açık bir yürekle Rab'be yönelirsem, Tanrı da sorunlarıma yüz çevirmeyecek ve onlarla yakından ilgilenecektir.

Dua : Rabbim, bir işe başlamadan önce senin isteğini anlamamı sağla.

 
Mujde.org