Eylemle Sevelim!

I.Yuhanna 3:11-24

3:11  Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur: Birbirimizi sevelim.
3:12  Şeytan'a ait olup kardeşini öldüren Kayin gibi olmayalım. Kayin kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü.
3:13  Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın.
3:14  Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır.
3:15  Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz.
3:16  Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir.
3:17  Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı'nın sevgisi olabilir mi?
3:18  Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim.
3:19,20  Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, Tanrı'nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir.
3:21,22  Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur, O'ndan ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor, O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz.
3:23  O'nun buyruğu Oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir.
3:24  Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

16: Tanrı bize gerçek sevginin ne olduğunu gösterdi. Bu sevgi çarmıkta kendi hayatını verecek kadar bizi seven İsa Mesih'in sevgisidir. O'nun sevgisini gerçekten tattıysam, canımı kardeşim uğruna vermeye hazır mıyım?

20: Tanrı, yüreğimizden daha büyük olan ve her şeyi bilendir. Burada vurgulanan, yaptığımızı bilip yargılayan değil, yüreğimizi bildiği için bağışlayan Tanrı'nın merhametidir. Bu nedenle eğer sevgisini hayatımızda yerine getiriyorsak, zayıflığımızdan dolayı günaha düşmüş olsak bile yüreğimiz-deki sevgiyi tanıdığı için Tanrı'nın bizi bağışlayacağından da emin olabiliriz. Dolayısıyla zayıflığımıza değil Tanrı'nın merhametine odaklanarak sevgide yaşamalıyız. Yüreğimin en derinindeki her isteği bilen ve bağışlayan Tanrı'nın sadık sevgisine güvenmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11-15: Tanrı'nın sevgisini tanımadığımız için kardeşimizden nefret ediyorsak Kayin'le aynı günahı işlemiş oluruz. Kardeşini öldüren Kayin kin ve nefretle hareket etmekle İblis'ten olduğunu açıkça göstermiştir. İç varlığıma İblis'in etkisi hâkim olmasın diye her an Tanrı'nın sevgisinde kalmalıyım.

17-19: Gerçek sevgiyi eylemle göstermek gerekir. İsa bize olan sevgisini çarmıkta gösterdiği gibi, biz de birbirimizi seviyorsak hayatımızda sevgiyi yansıtmalıyız. İhtiyacı olan kardeşime bugün nasıl şefkat gösterebilirim?

21-24: Rab'bin buyruklarını yerine getiren, O'nu hoşnut etmek için gerekeni yapan biri her zaman Tanrı'nın huzuruna cesaretle çıkabilir ve O'ndan dilediği her şeyi alacağından emin olur. Hayatımda gerçek sevinç ve başannın yolu Tanrı'ya itaat etmekte yatar.

 
Mujde.org