Doğru Olanı Yapın

I.Yuhanna 3:1-10

3:1  Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize "Tanrı'nın çocukları" deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.
3:2  Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz.
3:3  Mesih'te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.
3:4  Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.
3:5  Mesih'in, günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz.
3:6  Mesih'te yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen O'nu ne görmüştür, ne de tanımıştır.
3:7  Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih doğru olduğu gibi, doğru olanı yapan da doğru kişidir.
3:8  Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.
3:9  Tanrı'dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez.
3:10  Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla İblis'in çocukları böyle ayırt edilir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-3: Tanrı, bize olan büyük sevgisini kendi oğlunu göndererek gösteren babamızdın Bizi kendi çocuklan yapmak isteyen Tanrı, sevgisini İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle gösterdi. Bizi hayran bırakan sevgisinden dolayı çocukları olan bizler O'nun sevgisiyle gün geçtikçe daha çok ve zamanla ise tamamen Rab'be benzeyeceğiz. İsa Mesih'in ikinci gelişinde Tanrı Oğ-lu'nun yüceliğine tamamen kavuşacağımıza dair umudumuz var mı? O halde daha şimdiden her gün yalnız Rab'be bakarak O'nun pak olduğu gibi benim de pak bir hayatım olmalı. Öyleyse, bu konuda ne yapmalıyım?

4-8: Tanrı Şeytan'm işlerini yok etmek için Oğlu İsa Mesih'i dünyaya göndermiştir. Şeytan bizi günah işlemeye sevk edendir. Fakat İsa, Şeytan'ın işlerini etkisiz kılarak bizim günah işlememize engel olmak için geldi. Dolayısıyla günah işlemeye devam eden, İsa'nın hayatında yaptığı işleri reddedip İblis'ten olduğunu göstermiş olur! Bana yardım eden İsa'ya sımsıkı sarılmam gerekir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

6,9: Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Mesih, günahımızı kaldıran kurtuluş yolunu tamamladığı için Mesih'te olanlar günah içinde yaşamaz. Burada günahkâr doğamızın Mesih sayesinde değiştiğinden bahsedilmektedir. Artık günaha düşsek de günahlı bir yaşam süremeyiz. Günlük hayatımda günah işlemeye devam ettiğim konular var mı?

7,10: Tanrı'nın çocuklan yaşantılarıyla kime ait olduklarını gösterirler. Doğru olanı yapmakla, kardeşini eylemle sevmekle (3:18) Tanrı'nın çocuklan olduklannı kanıtlamalılar. Bu nedenle doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen Tanrı'nın çocuğu olamaz. Hayatımdaki meyveler (Mat.7:20) Tanrı'nın çocuğu olduğumu açıkça göstermekte mi?

 
Mujde.org