Musa'nın Büyümesi

Mısır'dan Çıkış 2:1-22

ısrailliler Mısır'da Baskı Görüyor

1 Yakup'la birlikte aileleriyle Mısır'a giden ısrailoğulları'nın adları şunlardır:

2 Ruben, şimon, Levi, Yahuda,

3 ıssakar, Zevulun, Benyamin,

4 Dan, Naftali, Gad, Aşer.

5 Yakup'un soyundan gelenler toplam yetmiş kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı.

6 Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü.

7 Ama soyları arttı; türeyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı.

8 Derken Yusuf hakkında bilgisi olmayan biri Mısır Kralı oldu.

9 Halkına, "Bakın, ısrailliler sayıca bizden daha çok" dedi,

10 "Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar; bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler."

11 Böylece Mısırlılar ısrailliler'in başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. ısrailliler Firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar.

12 Ama Mısırlılar baskı yaptıkça ısrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak

13 ısrailliler'i amansızca çalıştırdılar.

14 Her türlü tarla işleri, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerde yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar.

15 Mısır Kralı, şifra ve Pua adındaki ıbrani ebelere şöyle dedi:

16 "ıbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın."

17 Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar.

18 Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, "Niçin yaptınız bunu?" diye sordu, "Neden erkek çocukları sağ bıraktınız?"

19 Ebeler, "ıbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor" diye yanıtladılar, "Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar."

20 Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı.

21 Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı.

22 Bunun üzerine Firavun bütün halkına buyruk verdi: "Doğan her ıbrani oğlan Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak."

Musa'nın Büyümesi

1. bölümde ısrailliler'i yok etmeyi tasarlayan firavunun planı anlatıldı. 2. bölümde ise Tanrı'nın ısrail halkını kurtarmak için hazırlamış olduğu plan daha belirgin bir hal alıyor. Bu bölümde özellikle Musa'nın doğumu ve büyümesi konu edilmektedir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-10. ayetler: Tanrı Musa'yı ölümden kurtardı ve firavunun kızının yardımıyla sarayda büyümesini sağladı. Çocuğu görmesini ve ona acımasını istediği için, Tanrı firavunun kızını ırmağa yönlendirmişti. Daha sonra ise, Musa'nın ablasını da devreye sokarak bebeği tekrar annesine kavuşturdu. Bu bölümde her şeyi kontrol altında tutan Tanrı'nın güçlü elini görüyoruz. Bazen içinde bulunduğumuz koşullarda kendimizi çaresiz hissedip hedeflerimizden kolayca vazgeçiyor muyuz? Kendimizi çaresiz hissetsek de, Tanrı bu güçlükleri kullanarak hayal bile edemeyeceğimiz harikalar yapar.

11-22. ayetler: Tanrı bir Mısırlı'yi öldürdükten sonra kaçmak zorunda kalan Musa'ya yeni bir ortam hazırladı. Bizim başarısızlığımız, Tanrı'nın başansızlıği anlamına gelmez. Başarısızlık anlarında Tanrı'nın mükemmel yönlendirişi saklıdır. Başansızlıklanmız aracılığıyla da çalışan Tanrı'nın önüne gelip Ona şükredelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2,20-22. ayetler: Bir kişinin evlenip çocuk sahibi olması olağanüstü bir olay değildir. Ama Tanrı böyle sıradan olayları da kendi işini devam ettirmek için kullanır Tanrı'nın yetkin isteğinin yalnızca büyük olayları değil, küçük sıradan olayları da kapsadığını bilerek, her gün yaşadığım ufak tefek şeylere iman gözüyle bakmam gerekir. Evlenmek ve çocuk doğurmak da Tanrı'nın isteğini yansıtan olaylar olabilir.

3-10. ayetler: Musa'nın babası ve annesi firavunun buyruğuna boyun eğmeyip tüm gayretleriyle Musa'yı korumaya çalıştılar. ınsanların çabasını ya da kullandığı bilgeliği lütfün zıttı olarak düşünmek yerine, Tanrı'nın sağladığı lütfün yaşamımda tümüyle yerine gelmesi için gayret etmem gerekir.

11-15. ayetler: Musa ısrail halkının ağır işlerde çalışmasına dayanamayıp bir Mısırlı'yi öldürdü ve kaçmak zorunda kaldı. Eğer alacağımız kararları Tanrı'ya sormadan kendi başımıza verirsek başansızlığa uğrarız. Kararlarını kendi arzu ve isteklerime göre mi veriyorum?

Dua: Rabbim, kendi öfkem yüzünden senin isteğini kavrayamayan bir yasam sürdürmemem için yardım et!

 
Mujde.org