Mesih'te Yaşayın!

I.Yuhanna 2:20-29

2:20  Sizlerse Kutsal Olan tarafından meshedildiniz*; hepiniz bilgilisiniz.
2:21  Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum.
2:22  İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? Baba'yı ve Oğul'u yadsıyan Mesih karşıtıdır.
2:23  Oğul'u yadsıyanda Baba da yoktur; Oğul'u açıkça kabul edende Baba da vardır.
2:24  Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul'da ve Baba'da yaşarsınız.
2:25  Mesih'in bize vaat ettiği budur, yani sonsuz yaşamdır.
2:26  Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum.
2:27  Size gelince, O'ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın.
2:28  Evet, yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O'nun önünde utanmayalım.
2:29  O'nun doğru olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan herkesin O'ndan doğduğunu da bilirsiniz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

20: Tanrı, Mesih'e iman eden herkese Kutsal Ruh'unu vererek bu dünyadan ayrı yaşayabilme gücünü verdi. Tanrı'nın bize vermiş olduğu Kutsal Ruh'un yönlendirişine göre gereken her şeyi hem anlar hem de biliriz (3:24,4:13). Bu nedenle içimde olan Kutsal Ruh'a güvenerek yaşadıkça her türlü yalanla beni ayartmaya çalışanı yenebilirim.

29: Tanrı bizim günahlanmızı bağışlamakla kendisinin olduğu gibi bizim de doğru olmamızı sağladı. Eğer biz Tanrı'nın merhametinden dolayı doğru olmuşsak hayatımızda bu doğruluğun görünmesi gerekir. Doğruluğun çocuğu olduğumu gösteren özellikler nelerdir?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

21-23: O dönemdeki sahte öğretmenler İsa'nın hem insan hem de Tanrı olduğuna karşı çıktı. Onlar ruhun iyi ve doğru, bedeninse kötü ve günahlı olduğunu kabul eden Grek görüşlere inanıyorlardı. Bu yüzden Tanrı olan Mesih'in acı çekmediğini ve yalnız insan olan İsa'nın elem çektiğini öne süren öğretişler veriyorlardı. Yuhanna ise bu gibi iddialan ileri sürenlerin yalancı ve Mesih Karşıtı olduğunu söyleyerek onlan kesin bir şekilde reddetti. Bugün de aynı şekilde ayartıcı öğretişlerle kardeşlerin imanını kanştıranlar vardır. Bu yüzden, İsa'nın Mesih ve Tanrı'nın Oğlu olduğu gerçeğine sımsıkı sanlmalıyım.

24-29: Mesih Karşıtı'na karşı zafer kazanmanın yolu, Baba'da kalıp Tanrı'nın sözünü içimizde yaşatmaktan geçer. Kimsenin (27) bize bir şey öğretmesine gerek kalmaması kimseden bir şey öğrenmek gerekmediği anlamına değil, biri bize Mesih'in öğretisinin dışında bir şey öğretmeye kalkarsa, ona kulak vermemek anlamına gelir. Sadece içimde yaşayan Gerçeğin Ruhu'na kulak vermeliyim.

 
Mujde.org