Isa İmanlısı ve Dünya

I.Yuhanna 2:12-19

2:12  Yavrularım, size yazıyorum, Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı.
2:13  Babalar, size yazıyorum, Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz. Gençler, size yazıyorum, Çünkü kötü olanı* yendiniz. Çocuklar, size yazdım, Çünkü Baba'yı tanıyorsunuz.
2:14  Babalar, size yazdım, Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım, Çünkü güçlüsünüz, Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor, Kötü olanı yendiniz.
2:15  Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur.
2:16  Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba'dan değil, dünyadandır.
2:17  Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.
2:18  Çocuklar, bu son saattir. Mesih Karşıtı'nın* geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz.
2:19  Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12-14: Kutsallar Tanrı'yı tanıyan imanla kötü olanı yendiler. Elçi Yuhanna "Yavrular" "babalar" "gençler" gibi ifadeleri tekrar tekrar kullanarak kötü olanı yenen kutsalları yüreklendiriyor. Rab'bin adıyla günahtan bağışlanır (12), Tanrı'yı tanır (13) ve O'nun sözü içimizde yaşarsa, ne kadar zor bir durumla karşılaşsak da zafer her zaman bizim olur. Bugün ismimle çağırarak beni teşvik eden Rab'bin sesine kulak vermem için ne yapmam gerek?

15-17: Kutsal imanlılar olarak bu dünyada yaşarken dünyaya ait olan hiçbir şeyi sevmemeliyiz. Sakınmamız gereken dünya, Tanrı'nın sevdiği dünya değil (Yu.3:16), aslında Tanrı'yı reddeden tüm kötü güçlerdir. Yani Tan-n'ya ve O'nun gönderdiği Mesih'e iman etmeyen ve Tanrı'nın isteğinin yerine gelmesine engel olan güçlerdir. Benliğin tutkulanndan, gözün tutkularından ve maddi yaşamın verdiği gururdan gelen her şey dünyaya aittir. İçinde yaşadığımız dünya Yuhanna'nın bahsettiği gibi tutku ve gururla dolu değil mi? Denenmeden geçerken görünen dünyanın çok yakında geçeceğini düşünmeliyim. Sonsuza kadar değerli olan Tanrı'nın isteğini yerine getirmeliyim.

18,19: Yuhanna'nın bu mektubu yazdığı günlerde imanlı topluluğunda Mesih'in insan oluşunu kabul etmeyen, söyledikleriyle yaşantıları çok farklı olan, topluluğun kurallannı hiçe sayarak sürekli sorunlar yaratan bazı insanlar vardı. Hatta bu kişiler kutsallan sefahate bile sürükledi. Yuhanna, bu gibi Mesih Karşıtı saldınlara karşı zafer kazanan topluluğu övdü (13,14). Bugün de durum aynıdır. Çok sayıda yanlış öğretiş ve yalanla, imanlı topluluklan-na savaş açılır. Ancak gerçek olan Tanrı sözüyle kuşanırsam, her yalan ve sahte öğretişin üstesinden gelebilirim, çünkü Kutsal Ruh bana yardımcı olacaktır!

 
Mujde.org