Tanrı'da Olmak

I.Yuhanna 2:1-11

2:1  Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur.
2:2  O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.
2:3  Buyruklarını yerine getirirsek, O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz.
2:4  "O'nu tanıyorum" deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur.
2:5  Ama O'nun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız.
2:6  "Tanrı'da yaşıyorum" diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
2:7  Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür.
2:8  Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu, Mesih'te ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık geçiyor, gerçek ışık şimdiden parlıyor.
2:9  Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır.
2:10  Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz.
2:11  Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

1: İsa, Baba Tanrı'nın önünde beni savunandır. O yalnız günahsız olan değil, Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için babasının iradesine ölüme kadar itaat edendir. Günahkâr olan beni baba Tanrı'ya yönlendirmek için çarmıhta ölmekle kalmaz, beni hâlâ savunmaya devam eder. Mesih'in bu güvenilir sevgisine bugün hamtlar sunmalıyım.

2: İsa Mesih yalnız benim değil, bütün dünyanın günahı için kurban oldu. Günah yüzünden Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalan dünyayı kurtarmak için kendisini lekesiz kurban olarak sundu (İbr.9:11-15). Bu lütuf sayesinde artık kurtuluşa sahip olan bizler de Mesih'in bize verdiği barıştırma görevini (2Ko.5:18) yerine getirmeliyiz. Bugün barıştırma görevimi gerçekleştirmem gereken durum veya barıştırmam gereken insanlar var mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3-6: Tanrı'yı tanıyanlar O'nun buyruğunu yerine getirenlerdir. Tanrı'yı tanımak demek O'nun hakkında çok fazla bilgi sahibi olmaktan ziyade O'nunla samimi bir şekilde kişisel bir ilişki kurarak O'nun isteğini yerine getirmektir. Dolayısıyla, Tanrı'yı tanımanın ölçüsü kişinin O'nun buyruğunu ne derece yerine getirdiğine göre anlaşılır. Bu ölçüye göre ben Tanrı'yı ne kadar iyi tanıyorum?

7-11: Tanrı'nın halkı birbirini severek ışıkta yaşayanlardır. Eğer biri Tanrı'yı tanıdığını (4), O'nda yaşadığını (6), ışıkta olduğunu (9) söyler de kardeşini sevmiyorsa, o zaten karanlıktadır. Tanrı'nın kurtuluşuna gerçekten sahipsek Mesih'in çarmıhtaki ölümünü düşünerek komşumuzu sevmek için fedakârlık gösterebiliriz. Bugünlerde sevemediğim birileri var mı? Karanlıkta olup olmadığım konusunda derin düşünmeliyim.

 
Mujde.org