Beden Alıp Gelen Diri Söz

I.Yuhanna 1:1-10

1:1  Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz.
1:2  Yaşam açıkça göründü, O'nu gördük ve O'na tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz.
1:3  Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve Oğlu İsa Mesih'ledir.
1:4  Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.
1:5  Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O'nda hiç karanlık yoktur.
1:6  O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.
1:7  Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.
1:8  Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.
1:9  Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
1:10  Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O'nun sözü içimizde olmaz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-4: Yaşayan Söz başlangıçtan beri var olandır. Elçi Yuhanna İsa Mesih'i beden alıp aramızda yaşayan olarak tanıtmaktadır. O, dünyayı yaratıp onu kendi haline bırakmadı. Aramızda yaşadı, sesini duyurdu, seyredildi ve dokunuldu. Bugün de kendisiyle ilişkide bulunmaya çağıranın sevgisine sımsıkı sarılmak için ne yapabilirim?

5: İsa Mesih, kendisinde hiç karanlık olmayan ışıktır. Işık olan Tanrımız'da karanlıkla ölümün yeri yoktur. Bu ışık Tanrı'nın vermiş olduğu kurtuluşu, yani İsa Mesih'i göstermektedir. Işık geldiğinde dünya O'nu tanımayarak kendisinin karanlık olduğunu kanıtlamıştır. Işık olan İsa'yı kabul ederek O'nunla yürümek için bugün ne yapabilirim?

9,10: İsa, günahını itiraf edeni bağışlar. O güvenilir ve adil olandır. O yalnız bağışlamakla kalmaz, günahın kökü olan kötülüğü de içimizden kaldırır. Tanrı'dan hâlâ saklamaya çalıştığım günahlar var mı? İtiraf edeni bağışlayan Tanrı'nın lütfuna sığınarak günahımdan vazgeçmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

6-8: Mesih'le paydaşlığı olanlar ışığın meyvesini gösterirler. Elçi Yuhanna, Mesih'le paydaşlığı olduğunu öne sürerek karanlıkta yaşayanlara gerçeğe uymayan yalancı olduklarını söyledi. Hayatımda Tanrı'nın karakteri açıkça görünmekte mi?

 
Mujde.org