Senin Gibi Tanrı Yok

Mika 7:14-20

7:14  Ya RAB, mirasın olan Ve Karmel'in ortasındaki ormanda ayrı yaşayan sürünü, halkını Değneğinle güt. Geçmişte olduğu gibi, Başan'da ve Gilat'ta beslensinler.
7:15  Bizi Mısır'dan çıkardığın günlerdeki gibi, Harikalar yarat halkın için.
7:16  Uluslar bunu görünce Yaptıkları bunca zorbalıktan utanacaklar. Elleriyle ağızlarını kapayacak, kulaklarını tıkayacaklar.
7:17  Yılanlar gibi, sürüngenler* gibi toprak yalayacak, Titreyerek sığınaklarından çıkacaklar. Ey Tanrımız RAB, dehşet içinde sana dönecek Ve senden korkacaklar.
7:18  Senin gibi suçları silen, Kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan başka tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın, Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın.
7:19  Bize yine acıyacaksın, Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında. Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın.
7:20  Geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi, Yakup'un ve İbrahim'in torunları olan bizlere de verdiğin sözü tutacak ve sadık kalacaksın.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

14,15: Tanrı, Mika'nın yalvarışına yanıt verip halkına bakar. İsrailliler'i Mısır'dan çıkardığı günkü gibi onlan yeniden kurtanr. Halkının Babil'deki sürgünden dönmesini sağlayarak günahın cezasından sonsuza dek özgür kılar. Rab İsa çarmıhta ölüp dirilmesiyle (Luk.9:31) beni de günah ve ölümden kurtanr. Son günlerde ne tür sorunlarla sıkıntı çekiyorum? Rab'bin beni kurtarması için dua etmeliyim. Beni kurtarmak için sevgili Oğlu'nun çarmıhta ölmesine müsaade eden Tanrı, bugün de beni kurtanr, yann da kurtaracaktır!

16,17: Tanrı'nm halkını yenileyip yüceliğe kavuşturacağı günde O'na iman etmeyenler utanç içinde kalacaktır. Bugün elinde olan imkânlarla böbürlenip Rab'bin halkıyla alay edenler Rab'bin günü geldiğinde korkudan ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir. Sonsuz yargıya uğrayacak kişilerin bugünkü iyi durumlanna imrenmemeliyim. Tam tersine, dünyanın süprüntüsü ve her şeyin döküntüsü (lKo.4:13) olduğum için sevinmeliyim.

18a: Tanrı dünyadaki herhangi bir Tanrıyla kıyaslanamaz. Mika Rab gibi bir tanrının olmadığını duyurur. Mika'nın isminin anlamı budur. Bugün Mika'nın yaptığı gibi, Rab gibi bir tanrının olmadığını yüksek sesle ilan edelim!

18b-20: Tanrı, halkının günahını affeder, başkaldıranlan yola sokar ve sonsuza dek öfkelenmez. Bu yüzden O'nun çocuklannın günahı yoktur, çünkü Oğlu İsa'nın kanıyla tamamen yıkanmıştır. Beni bağışlayıp tüm günahlan-mı temizleyen başka bir tanrı var mı? O'nu tüm kalbimle övmeliyim.

 
Mujde.org