Rab'be Bakıyorum

Mika 7:7-13

7:7  Ama ben umutla RAB'be bakıyor, Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum. Duyacak beni Tanrım.
7:8  Halime sevinme, ey düşmanım! Düşsem de kalkarım. Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.
7:9  RAB'be karşı günah işlediğim için, O'nun öfkesine dayanmalıyım. Sonunda davamı savunup hakkımı alacak, Beni ışığa çıkaracak, adaletini göreceğim.
7:10  Düşmanım da görecek ve utanç içinde kalacak. O düşman ki, "Hani Tanrın RAB nerede?" diye soruyordu bana. Onun düşüşünü gözlerimle göreceğim. Sokaktaki çamur gibi ayak altında çiğnenecek.
7:11  Ey Yeruşalim, Surlarının onarılacağı, Sınırlarının genişletileceği gün gelecek.
7:12  Halkımızdan olanlar o gün Asur'dan Mısır'a, Mısır'dan Fırat'a kadar uzanan topraklardan, Denizler arasında, dağlar arasında kalan topraklardan sana gelecekler.
7:13  Ama ülke, içinde yaşayanların yaptığı kötülükler yüzünden viraneye dönecek.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

7: Halkı kurtarabilecek tek umut Tanrı'dır. Tüm halk ve Yahuda önderleri adaletsiz oldukları için ülke yıkılacaktır. Halk tamamen işe yaramaz, yararsız ve günahkâr olduğundan yola gelmeleri de zor gözükmektedir (Yşa.l:6). Ancak insanlar için imkânsız olan Tanrı için değildir (Mar.l0:27). Tanrı'nın lütfü her şeyi mümkün kılar. Bu yüzden Mika, yalnız Rab'be bakarak haykırır. Kişisel sorunlarımla birlikte ülkemin de şifa görmesi için dua etmeliyim.

8: Tanrı düşkün halde karanlıkta oturan halka ışık olur. Yahuda halkı sürgüne gidip karanlık içinde yaşayacaktır, ama Tanrı orada da onların ışığı olur. Tanrı'nın halkı düştüğü halde yeniden ayağa kalkacaktır. Düştüğüm yerden bir şeyler görmek zordur. Ancak ışık olan Rab'bin beni oradan kaldıracağına iman ederek güçlenmeliyim.

9: Tanrı, belirlediği zamana kadar halkı olduğu durumda bırakır. Yahuda halkı günahları yüzünden yetmiş yıl yabancı bir ülkede sürgün halindedir. Ancak çektiği sıkıntının biteceği gün gelir. Tanrı, yargısını alçakgönüllülükle kabullenen kişileri ışığa çıkanr. Nasıl bir sıkıntı içindeyim? Beni sonunda ışığa çıkaracak Rab'be ümit bağlamalıyım.

10: Tanrı, sonunda düşmanları yargılayıp halkını yeniler. Benimle alay edenlerin ağzını kapatıp O'nun ismini yücelteceği gün gelecektir. O günün geleceğine iman edip dayanmalıyım.

11-13: Tanrı, Yeruşalim'deki surlann yenileneceği ve uluslann lütfunu alacağı günü hazırlar. Yakın zamanda Yahuda halkı sürgüne gidecektir, ama Rab onları kurtanp geri getireceğine söz verir. Tanrı günah işleyen halkını yargılamaktan vazgeçmez, ama zamanı gelince onları yenileyecektir. Düşkün halde karanlıkta oturuyor muyum? O halde Rab'bin güvenilir sözü için O'na övgüler sunmalıyım.

 
Mujde.org