Dürüst Kimse Kalmadı!

Mika 7:1-6

7:1  Vay halime benim! Yazın meyve toplandıktan Ve bağbozumundan artakalan üzümler alındıktan sonra
7:2  Tek bir salkım bulamayan adam gibiyim. Canım turfanda inciri nasıl da çekiyor! Ülkede Tanrı'ya sadık kul kalmadı. İnsanlar arasında dürüst kimse yok. Herkes kan dökmek için pusuda. Kardeş kardeşe tuzak kuruyor.
7:3  Kötülük yapmakta elleri ne becerikli! Önderler armağan istiyor, yargıçlar rüşvet alıyor. Güçlüler her istediklerini zorla yaptırıyor, Düzen üstüne düzen kuruyorlar.
7:4  En iyileri çalı çırpıdan değersiz, En dürüstleri dikenli çitten beterdir. Ama peygamberlerinin uyardığı gibi, Cezalandırılacakları gün geldi çattı. Şaşkınlık içindeler şimdi.
7:5  İnanmayın komşunuza, Dostunuza güvenmeyin. Koynunuzda yatan karınızın yanında bile Sıkı tutun ağzınızı.
7:6  Çünkü oğul babasına saygısızlık ediyor, Kız annesine, gelin kaynanasına karşı geliyor. İnsanın düşmanı kendi ev halkıdır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1: Yahuda, tarlasında hiçbir meyve bulunmayan adam gibi umutsuzdur. Adaletin meyvesiyle ve merhametin hoş kokusuyla dolup taşması gereken Yeruşalim'de hiçbir şey kalmamıştır. Bunun için peygamber "vay halime" diye haykırır. Bulunduğum topluluğun durumu nasıl? Umutsuz duruma düşmeden önce, meyvesiz kalan halim yüzünden tövbe etmeliyim.

2: Yahuda ülkesinde dürüst kimse kalmamıştır. Mika, on doğru kişi kalmadığı için mahvolan Sodom ve Gomora (Yar. 18:32) gibi, Yeruşalim'in de dürüst kimse kalmadığı için yıkılacağını düşünerek umutsuzluğa kapılır. Yeruşalim'deki birçok kişi Tanrı'nın ismini anarak tapınağa gelir. Fakat Tanrı'nın yolunda yürüyen kimse kalmamıştır. Topluluğumda dürüst birini bulabiliyor muyum?

3,4: Yahuda'da yaşayanların yüreği dikenli çitten daha beter olmuştur. Çünkü Tanrı'nın sözünü işitmek istemezler. İşittikleri halde çeşitli kaygı ve açgözlülükle dolu oldukları için meyve veremezler. Rab'bin sözünü itaat etmek için değil, kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlar. Halk sadece karnını doyurmak için çalışır, önderler ise halkın güvenini kaybetmemek için Rab'bin sözünü dürüstçe öğretmez. Topluluğumun durumu nasıl? Acaba Yahuda'nm yürüdüğü yolda mı?

5,6: Yahuda topluluğunda güven diye bir şey kalmamıştır. Komşular, hatta aile arasında bile güvenilir kimse bulunmaz. Çünkü Tanrı'nın yolunda sapmışlardır. Güvenilir kimsenin kalmadığı günümüzde imanla yaşayarak örnek olmak istiyor muyum?

 
Mujde.org