Suç ve Ceza

Mika 6:9-16

6:9  Dinleyin! RAB kente sesleniyor. O'nun adından korkmak bilgeliktir. Diyor ki, "Ey halk ve kent meclisi, dinleyin.
6:10  Kötü adamların evleri Haksızca kazanılmış servetlerle dolu, Bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Eksik ölçek lanetlidir.
6:11  Hileli terazi kullanan, Torbasında eksik ağırlıklar olan adamı nasıl aklayayım?
6:12  Kentin zenginleri zorba, Halkı da yalancıdır. Dillerinden aldatıcı sözler dökülür.
6:13  Günahlarınızdan ötürü yıkımınızı, Mahvınızı hazırladım bile.
6:14  Yiyecek, ama doymayacaksınız. Aç kalacak karnınız, Biriktireceksiniz, ama saklayamayacaksınız. Koruyabildiğinizi kılıçla yok edeceğim.
6:15  Ekecek, ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek, ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak, ama şarabını içemeyeceksiniz.
6:16  Kral Omri'nin buyruklarına, Ahav soyunun kötü adetlerine uyduğunuz, Onların törelerini izlediğiniz için sizi utanca boğacağım, yıkıma uğratacağım. Halkım olarak aşağılanmaya dayanmak zorunda kalacaksınız."

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

9: Tanrı, halkının Kendi adından korkmasını ister. O'ndan kaçmaya çalışmak budalalıktır, ama O'nun planını ve kararını kabul eden bilgedir. Sıkıntılı bir dönemden geçiyor muyum? Bilgelik konusunda derin derin düşünmeliyim.

10-12: Tanrı, halkının günahını bilir. Rab iyi olanı (8) açık ve net bir şekilde bildirmiştir, fakat halkı tam ters yolda ilerler. Halk adalet, merhamet, alçakgönüllülük yerine, yalanı, aldatıcı sözleri ve zorbalığı seçmiştir. Rab'bin sağladıklarının dışında başkalarının malına göz dikip onları elde etmek için can atmak, Rab'bin gözünde iğrençtir. Elimde olanları temiz vicdanla yok-lamalıyım. Bende Rab'bin iğrenç saydıkları var mı? Kazandığım serveti haksızlıkla mı elde ettim? Kendi gücümle kazandığımı düşündüğüm, ama Rab'bin gözüne iğrenç olan bir şey var mı? Hayatımı inceleyip tövbe etmem gereken konular var mı diye dikkatle düşünmeliyim.

13-15: Tanrı, sözüne göre yaşamayanların hayatını anlamsız ve verimsiz kılar. Yedikleri halde doymaz, gayretle çalıştıkları halde ellerinde hiçbir şey kalmaz. Rab'le yaptıkları antlaşmayı bırakan İsrailliler, süt ve bal akan diyarda yoksulluk çekerler. Rab yoldan sapmış olanların tövbe edip tuttuğu yoldan vazgeçmesi için çalışır. Benim yaşamım da O'na itaat etmediğim için bereketsiz ve verimsizse, hayatıma dikkat edip tövbe etmeli ve Rab'bin neler yaptığına bakmalıyım.

16: Tanrı, yoldan sapıp dünyanın ardından giden önderleri yargılar. Om-ri'yle Ahav, Baal'a taptıkları için Rab'bin yargısına uğrarlar. Ben, Omri ve Ahav'ın mı, yoksa Rab'bin yolunda mıyım?

 
Mujde.org