Konuşalım, İlişkimizi Yenileyelim!

Mika 6:1-8

6:1  RAB'bin söylediğine kulak verin: Kalkın, davanızı dağların önünde dile getirin. Tepeler duysun sesinizi.
6:2  Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri, RAB'bin suçlamasını dinleyin. Çünkü RAB halkından davacı, İsrail'den şikâyetçi.
6:3  "Ey halkım, sana ne yaptım?" diyor RAB, "Sana nasıl yük oldum, yanıtla.
6:4  Seni Mısır'dan ben çıkardım, Ben kurtardım seni kölelik diyarından. Sana öncülük etsinler diye Musa'yı, Harun'u, Miryam'ı ben gönderdim.
6:5  Ey halkım, Moav Kralı Balak'ın neler öğütlediğini, Beor oğlu Balam'ın onu nasıl yanıtladığını anımsa. Şittim'den Gilgal'a dek olup biteni an. Sizleri nasıl kurtardığımı o zaman anlayacaksın."
6:6  RAB'bin önüne ne ile çıkayım, Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? O'nun önüne yakmalık sunuyla* mı, Bir yaşında danayla mı çıkayım?
6:7  Binlerce koç sunsam, Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, RAB hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?
6:8  Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?


İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

1,2: Tanrı, mahkemede tanıklar önünde duran davacı gibi İsrailliler'e karşı dava açar. Peygamberi savcı vekili, dağları ve yeryüzünün sarsılmaz temelini tanık yapıp dava açmanın amacı, halkıyla olan ilişkisini bitirmek değildir. O'nun amacı halkını yola getirmektir. Mahvolmama izin vermeyerek beni yola getirmeye çalışan Rab'bin sevgisi üzerinde derin derin düşünmeliyim.

3-5: Tanrı, o güne dek halkı için yaptıklarını hatırlatmaya çalışır. İsrailliler çektikleri sıkıntıdan ötürü Rab'be sürekli şikâyet ederler. Bu yüzden Rab onlara, "Size nasıl yük oldum, sizin için yapmadığım bir şey var mı" diye sorar. İsrailliler, kendilerini Mısır'dan çıkaran ve çölde 40 senedir onları koruyan Rab'bi unuttukları için şikâyette bulunabilir. Beni günahın köleliğinden özgür kılan, çölde kaybolmamam için önderler gönderen, her kötülükten koruyan ve vaat edilen diyara girmemi sağlayan Rab'bi anımsıyor muyum? Rab'bin bugüne kadar yaptığı harika işleri anımsayarak bulunduğum sıkıntılarda dayanmalıyım.

6-8: Tanrı halkına doğru yolu ve isteğini gösterir. Adil davranmak, merhameti sevmek ve alçakgönüllülükle O'nunla birlikte yürümekten başka bir şey istemez. Esrarengiz sırrını çözmek için çalışmaktansa, hazır gösterilmiş olan yolda yürümek daha iyidir. Çünkü Rab yaşamak için gereken her şeyi göstermiştir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

6,7: Ben Rab'bin önüne neyle çıkıyorum? O'nun lütfü altında yaşamak için neler yapıyorum? O'nun bereketini kazanmak için bir tür pazarlık yapıyor muyum? Sadece O'nun gösterdiği yolda yürümeli ve doğru olan isteğini yerine getirmeliyim.

 
Mujde.org