Mesih'in Gelişi İle Hizmeti

Mika 5:1-15

5:1  Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla. Çevremizi sardılar, İsrail'i yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.
5:2  Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
5:3  Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek RAB İsrailliler'i düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrailliler'e katılacak.
5:4  O gelince, halkını RAB'den aldığı güçle Tanrısı RAB'bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.
5:5  Halkına esenlik getirecek. Kurtuluş ve Yıkım Asurlular ülkemize saldırıp Kalelerimizi ele geçirince, Onlara karşı çok sayıda önder çıkaracağız.
5:6  Asur topraklarını kılıçla, Nemrut'un topraklarını yalın kılıçla yönetecekler. Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlular'dan Bizi bu önderler kurtaracak.
5:7  Yakup'un soyundan geride kalanlar, Birçok halkın arasında RAB'bin gönderdiği çiy gibi, Kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.
5:8  Orman hayvanları arasında aslan ne ise, Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise, Yakup'un soyundan geride kalanlar da uluslar arasında, Halkların ortasında öyle olacaklar.
5:9  Ey İsrailliler, düşmanlarınızı yeneceksiniz. Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak.
5:10  RAB diyor ki, "O gün atlarınızı elinizden alacak, Savaş arabalarınızı yok edeceğim.
5:11  Ülkenizdeki kentleri yıkacak, Bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim.
5:12  Büyü yapma gücünüzü kıracağım, Aranızda falcı kalmayacak.
5:13  Putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım. Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız.
5:14  Aşera* putlarınızı söküp atacağım, Yerle bir edeceğim kentlerinizi.
5:15  Söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım."


Tanrı'nın ayetierdeki kimliği:

1,3: Tanrı, Mesih'i göndermeden önce halkını yargılar ve acı çekmesine izin verir. Yahuda halkını yola getirmek için Babilliler'i bir değnek olarak kullanır. Sıkıntı vadisinden geçerken beni yenileyecek güçte olan Rab'bi anımsamalıyım. Ufak bir çocuk gibi güçsüz kaldığım halde, bir gün Rab'bin ordusu olarak donatılacağımı umut etmeliyim.

2: Tanrı, halkı yönetecek olan Mesih'in önemsiz bir yerde doğmasını sağlar. Öncesizlikten beri var olan yüce Tanrı, insan bedenine bürünüp dünyaya geldi. Alçak ve düşkün halde olan beni kurtarmak için Kendisini alçaltan Rab'bi anımsamalıyım.

4-6: Mesih bir çoban gibi beni güttüğünde, güvenlik içinde yaşarım. Tanrı'nın Oğlu, çarmıhtaki ölüme kadar Baba'ya itaat ederek beni sonsuz esenliğe kavuşturdu. O benim esenliğimdir. Başka yerde güvenecek birini arıyor muyum?

7-9: Tanrı, Yakup'un soyundan geri kalanlar aracılığıyla dünyaya çiy ve sağanak yağmur gibi lütfeder. Tanrı kendisine itaat edenler aracılığıyla dünyayı bereketlemek ister. Dünyayı bereketlemek için bazen sessiz çiy gibi, bazen de genç aslan gibi kullanılıyor muyum?

10-15: Tanrı, halkının arasında bulunan tüm putları yok edip temizler. Kalan hayatımın devamı için Rab'bin dışında başka bir şeye güveniyor muyum? Rab'bin halkı olarak yaşamak istiyor muyum? O'nun dışında güvendiğim herhangi bir şey var mı?

 
Mujde.org