Korkmanız Gereken Kişiden Korkun!

Mısır'dan Çıkış 1:15-22

15 Mısır Kralı, şifra ve Pua adındaki ıbrani ebelere şöyle dedi:

16 "ıbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın."

17 Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar.

18 Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, "Niçin yaptınız bunu?" diye sordu, "Neden erkek çocukları sağ bıraktınız?"

19 Ebeler, "ıbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor" diye yanıtladılar, "Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar."

20 Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı.

21 Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı.

22 Bunun üzerine Firavun bütün halkına buyruk verdi: "Doğan her ıbrani oğlan Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak."

Korkmanız Gereken Kişiden Korkun!

Bugünkü metinde, tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalan ısrailliler'i, Tanrı'nın doğuma yardımcı olan ebeleri kullanarak nasıl kurtardığı açıklanıyor.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

17. ayet: Ebeler kralın buyruğuna değil, Tanrı'nın buyruğuna itaat etmişlerdi. Biz de tüm işlerimizi Tanrı korkusuyla mı yapıyoruz? Yoksa Tanrı'dan daha çok, insanlardan mı korkuyoruz? Ya da dünyasal güçlerden (yetki, mülk) korkup Tanrı'nın isteğini yerine getirmeyi ihmal mi ediyoruz?

17-20. ayetler: Tanrı ebeleri kullanarak, firavunun çocukları öldürmek için verdiği buyruğun yerine gelmesini engelledi Kendisine itaat ettikleri için de ebelere lütfetti. Böylece ısrail halkı çoğaldıkça çoğaldı. Tanrı'nın lütfü bugün de devam etmektedir. Biz ya da kilisemiz, buna benzer sıkıntılarla karşılaşıyor muyuz? Eğer karşılaşıyorsak sevinelim. Çünkü Tanrı bu duruma mutlaka müdahale edecektir. O, kudretli eliyle ve bilgeliğiyle bizi kurtarır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18,19. ayetler: Firavun kendilerini sorguladığı zaman ebeler ona bilgece yanıtlar verdiler. Bu ebeler gibi, Tanrı'nın yardımıyla kötülüğe karşı bilgece yanıtlar verebilmek için, her zaman Tanrı'nın sözünde kalmalıyım.

15, 16,22. ayetler: Firavun, sayılan gittikçe artan ısrail halkından korkarak baskıyı çoğaltır ve ıbrani ebelere, yeni doğan ısrailli erkek çocuktan öldürme buyruğuna verir. ısrail halkının çoğalmasını kıskanan firavun, onları ağır işlerde çalıştırmasına rağmen çoğalmalarını engelleyememişti. Bu nedenle Hirodesin İsa'yı öldürmeye çalıştığı gibi (Matta 2:13-18), ısrailli bebekleri öldürterek korkunç cinayetler işledi Firavun Tanrı'nın verdiği yetkiyi kötüye kullanarak ısrail halkına doğrudan meydan okumuştu. Ben de yetkimi kendi çıkarım için kullanmıyor muyum? şu an yapmakta olduğumuz iş ve planların Tanrı'nın Ege-menlığı'ne aykırı olup olmadığını inceleyelim.

Dua : Tanrı'nın gösterdiği lütfun boş gitmesi ve görevimi en iyi bir şekilde yapabilmem için bana yardım et Rab!

 
Mujde.org