Gün Gelince

Mika 4:1-13

4:1  RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar.
4:2  Birçok ulus gelecek, "Haydi, RAB'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler, "O bize kendi yolunu öğretsin, Biz de O'nun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak."
4:3  RAB halklar arasında yargıçlık edecek, Uzaklardaki güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.
4:4  Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen, Her Şeye Egemen RAB'dir.
4:5  Bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile, Biz sonsuza dek Tanrımız RAB'bin izinden gideceğiz.
4:6  "Gün gelecek, düşkünü, sürgüne gönderip ezdiğim halkı Bir araya getireceğim" diyor RAB,
4:7  "Düşkünü yaşatacak, Uzaklara sürülenleri güçlü bir ulus yapacağım. Onları Siyon Dağı'nda bugünden sonsuza dek ben yöneteceğim."
4:8  Ve sen, sürünün gözcü kulesi olan ey Siyon Kenti'nin doruğu, Eski egemenliğine kavuşacaksın. Ey Yeruşalim, krallığını yeniden elde edeceksin.
4:9  Neden öyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun şimdi? Doğuran kadın gibi neden acı çekiyorsun? Kralın olmadığı için mi, Öğütçün öldüğü için mi?
4:10  Doğuran kadın gibi ağrı çek, acıyla kıvran, ey Siyon halkı. Şimdi kentten çıkıp kırlarda konaklayacaksın. Babil'e gidecek, Orada özgürlüğe kavuşacaksın. RAB seni orada kurtaracak düşmanlarının elinden.
4:11  Ama şimdi birçok ulus sana karşı birleşti. "Siyon murdar* olsun, Başına gelenleri gözlerimizle görelim" diyorlar.
4:12  Ne var ki, RAB'bin ne düşündüğünü bilmiyorlar, O'nun tasarılarını anlamıyorlar. RAB onları harman yerinde dövülen buğday demetleri gibi Cezalandırmak için topladı.
4:13  RAB şöyle diyor: "Ey Siyon halkı, kalk ve harmanı döv. Çünkü seni demir boynuzlu, Tunç* tırnaklı boğalar kadar güçlü kılacağım. Birçok halkı ezip geçecek, Zorbalıkla elde ettikleri serveti, zenginlikleri bana, Yeryüzünün sahibi olan Rab'be adayacaksın."

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-4: Tanrı, gün geldiğinde en yüksek yerde tapınağı kuracak ve uluslar esenlik içinde olacak. Yeruşalim'deki tapınağının yıkılacağını bildiren Tanrı (3:12), umutsuzluğa kapılan halka yeni tapınağı kuracağını söyler. Tanrı, orada Kendi yolunu halkına gösterecek. O zaman insanlar esenlik içinde yaşayacak ve tatmin olacak. Topluluğumun da Rab'bin sözüyle dolması için dua etmeliyim.

6-8: Tanrı halkını toplar ve onların kusursuz bir biçimde yenilenmesini sağlar. Düşkünü ve uzaklara sürülenleri görkemine kavuşturur. Suçlarım yüzünden düşkün bir haldeyken egemenliğine çağırıp kendisiyle birlikte yaşamamı sağlayan Rab'bin lütfunu derin derin düşünmeliyim.

9-13: Tanrı, halkının acı çekmesine izin verir. Yahuda halkını terbiye etmek için ülkenin yenilmesine müsaade eder. Epeyi bir zorluk ve acıdan geçecekler, ama bu onları seven Göksel Babalan'nın sevgi dolu planıdır. Hayatımda neler kaybettim? Ne tür acı içinde yaşıyorum? Çektiğim acılardan Rab'be itaat etmesini öğrenmeliyim. Rab'bin sevgisine güvenerek sıkıntılı durumda olsam bile sevinmeliyim. Gün gelince Rab beni yenileyip güçlendirecektir (13).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5: Günümüzde insanlar kendi inançlarına göre yaşarlar. Ama ben yalnız Rab'bin sözüne iman ederek yaşamalıyım. Birçok kişinin tutuğu yolu takip etmeden, sonsuz yaşamı sağlayan Rab'bin sözüne sımsıkı tutunmalıyım (Yu.6:68).

 
Mujde.org