Önderlerin Günahı

Mika 3:1-12

3:1  Dedim ki, "Ey Yakupoğulları'nın önderleri, İsrail halkının yöneticileri, Dinleyin! Adil olmanız gerekmez mi?
3:2  Siz ki iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz. Halkımın derisini yüzer, etini kemiğinden sıyırırsınız.
3:3  Halkımın derisini yüzer, etini yersiniz. Kemiklerini kırar, Tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız."
3:4  Gün gelecek RAB'be yakaracaklar. Ama O yanıtlamayacak, Yüzünü onlardan gizleyecek. Çünkü kötülük yaptılar.
3:5  RAB diyor ki, "Ey halkımı saptıran peygamberler, Sizi doyuranlara esenlik diler, Doyurmayanlara savaş açarsınız.
3:6  Bu nedenle üzerinize görümsüz geceler çökecek. Karanlıktan fal bakamayacaksınız. Ey peygamberler, güneşiniz batacak, gününüz kararacak.
3:7  Biliciler* utandırılacak. Rezil olacak falcılar. Utançtan yüzlerini örtecekler. Çünkü Tanrı'dan yanıt gelmeyecek."
3:8  Ama Yakupoğulları'na isyanlarını, İsrail halkına günahlarını bildirmek için Ben RAB'bin Ruhu'yla, güçle, Adalet ve cesaretle donatıldım.
3:9  Adaletten nefret eden, Doğruları çarpıtan ey Yakupoğulları'nın önderleri Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin:
3:10  Siyon'u kan dökerek, Yeruşalim'i zorbalıkla bina ediyorsunuz.
3:11  Önderleri rüşvetle yönetir, Kâhinleri* ücretle öğretir, Peygamberleri para için falcılık eder. Sonra da, "RAB bizimle birlikte değil mi? Başımıza bir şey gelmez" diyerek RAB'be dayanmaya kalkışırlar.
3:12  Siyon tarla gibi sürülecek sizin yüzünüzden. Taş yığınına dönecek Yeruşalim. Tapınağın kurulduğu dağ Çalılarla kaplanacak.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-4: Tanrı, topluluğun adaletle yönetilmesi için önderleri görevlendirir. Her toplulukta ve her kurumda adaleti yerine getirmeleri için önderler atar. Fakat açgözlülükleri nedeniyle yetkilerini kötüye kullanan önderler, Rab'bin vermiş olduğu yargı gücünü kaybederler. Çünkü Tanrı onlardan yüzünü gizler. Ait olduğum topluluğumdaki önderlerin Rab'bin adaletini yerine getirmeleri için dua ediyor muyum?

5-8: Tanrı, sahte peygamberlerin görüşünü karartır, ama sözünü doğru ileten kişileri Ruhu'yla doldurup güçlü kılar. Rab'bin sözünü dürüstçe iletmeyip de insanların hoşlandığı sözleri ileten kişiler utanacaklardır. Rab'bin sözünü olduğu gibi kabul edip itaat edenler O'nun Ruhu'yla, güçle, adaletle ve cesaretle donatılırlar. Ben hangisine benziyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-8: Sahte peygamberler Tanrı'nın değil, kendi istedikleri sözü iletirler. Kazançları için peygamberlikte bulunurlar. Sapmış bir toplulukta sözü ileten sahte peygamberler de sözü duyan kişiler de sadece kendi çıkarlarını düşünürler. Ben kimin çıkarını düşünüyorum?

9-12: Yahuda topluluğu, yanlış temel üzerinde kurulan bina gibi tümüyle sapmıştır. Çünkü topluluğun 'inşaatçısı' sayılan önder, kâhin ve peygamberler tamamen kendi çıkarları için çalışır. Bu durum günümüzdeki önderlerle benziyor mu? Yargılama günü gelmeden kötülüğün bitmesi için dua edelim.

 
Mujde.org