Yürekten İletilen Yargılama Bildirisi

Mika 1:1-16

1:1  Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında RAB Moreşetli Mika'ya, Samiriye ve Yeruşalim'le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi:
1:2  Ey halklar, hepiniz duyun; Ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin. Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek.
1:3  İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek, Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek.
1:4  Dağlar O'nun önünde ateş karşısında eriyen balmumu gibi eriyecek, Vadiler, bayır aşağı akan sular gibi yarılacak.
1:5  Bütün bunlar Yakupoğulları'nın isyanı Ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak. Yakupoğulları'nın isyanından kim sorumlu? Samiriye değil mi? Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu? Yeruşalim değil mi?
1:6  Bu yüzden RAB, "Samiriye'yi kırdaki taş yığınına, Bağ dikilecek yere çevireceğim" diyor, "Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım.
1:7  Bütün putları paramparça edilecek, Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak. Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim. Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar Yine fahişelere ücret olacak."
1:8  Ben Mika, bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım, Çırçıplak, yalınayak dolaşacağım. Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim.
1:9  Çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandı yıkım.
1:10  Bunu Gat'a duyurmayın, Ağlamayın sakın! Beytofra'da toz toprak içinde yuvarlanın.
1:11  Ey Şafir halkı, Çıplak ve utanç içinde geçip git. Saanan'da yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar, Beytesel halkı yas tutacak. Kesecek sizden yardımını.
1:12  Marot'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü RAB'bin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı.
1:13  Ey Lakiş'te oturanlar, atları koşun arabalara. Siyon Kenti'ni günaha ilk düşüren siz oldunuz. Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız.
1:14  Bundan ötürü Moreşet-Gat'a veda armağanları vereceksiniz. İsrail kralları Akziv Kenti'nden boşuna yardım bekleyecek.
1:15  Ey Mareşa'da yaşayanlar, RAB kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek. İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak.
1:16  Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın. Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün. Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek. Halkı Sömürenlerin Cezalandırılması


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1: Tanrı, seçtiği kulu aracılığıyla İsrail halkına yönelik tasarısını açıklar. Bu kulu, kuzey krallığı olan İsrail'in son döneminde yaşayan Mika'dır. Tanrı, onun aracılığıyla Samiriye'nin mahvolacağını ve Yahuda için tasarladığı felaketi bildirir. Tanrı, bugün de sözü aracılığıyla benim durumumla ilgili tasarısını açıklar. Benim içinde yazılmış Tanrı sözüne kulak veriyor muyum?

2-5: Tanrı, halkının günahını yargılamakta kararlıdır. Çünkü İsrailliler Samiriyeliler'in putlarına taparlar. Ülkem ve topluluğum için Tanrı'nın tasarısı ne olabilir? Doğanın dengesinin bozulmasıyla karma karışık toplumsal sorunların sorumluluğunu başkalarında aramamalıyım. Tanrı O'nun halkı olan benim itaatsizliklerim yüzünden yargılar.

6,7: Tanrı Samiriye'yi tamamen mahvedeceğini bildirir. Tanrı, Samiriye'nin sahip olduğu tüm zenginlikleri fahişenin topladığı ücret sayıp ateşe verir. Çünkü Samiriyeliler Rab'bin vermediklerini elde etmek için putlara taparlar. Az ya da çok elimdeki malla, yani Rab'bin sağladıklarıyla yetiniyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8,9: Mika, İsrail'in umutsuz durumundan sonra Yahuda'nın da günah içinde olduğunu gördüğünde acı acı ağlayıp ağıt yakar. Halkın günahını görüp Tanrı'nın yargı bildirisini duyduğunda ağlayan peygamberin ağlayışına katılmalıyım.

10-16: Yargı bildirisini duyan Mika, yargılanacak şehirlerin isimlerini tek tek sayarak halkı uyarır. İman yaşamından sapmış olanlara karşı Rab'bin gelecek yargısını nasıl bir yürekle iletiyorum?

 
Mujde.org