İsa'nın Yetkisi

Markos 11:27-33

11:27,28  Yine Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri* ve ileri gelenler O'nun yanına gelip, "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun, bunları yapma yetkisini sana kim verdi?" diye sordular.
11:29  İsa da onlara, "Size bir soru soracağım" dedi. "Bana yanıt verin, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim.
11:30  Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Yanıt verin bana."
11:31  Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar: "'Tanrı'dan' dersek, 'Öyleyse ona niçin inanmadınız?' diyecek.
11:32  Yok eğer 'İnsanlardan' dersek..." Halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu.
11:33  İsa'ya, "Bilmiyoruz" diye yanıt verdiler. İsa da onlara, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim" dedi.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

29,30: Tanrı'nın Oğlu (1:1) İsa Mesih, yetkili bir şekilde tapınağı kirletenlere karşı sesini yükseltir. Bunu hangi yetkiyle yaptığını soran din adamlarına İsa, Vaftizci Yahya'nın hangi yetkiyle vaftiz ettiğini sorar. Rab İsa, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildiğinde gökten, "Sen benim sevgili Oğlum'sun, senden hoşnudum" diyen bir ses duyulmuştu. İsa, Tanrı tarafından yetki almıştır ve görünen tapınaktan daha üstündür. Bu nedenle İsa tapınağı temizleyecek ve tapınakla ilgili ön bildiri yapabilecek yetkiye sahiptir.

33: Yürekleri gerçeğe kapalı olanlar İsa'ya cevap vermez. Tanrı bana seslendiğinde nasıl karşılık veriyorum? Tanrı'nın sözünü açık yüreklilikle kabul edip dinlediğimde daha iyi anlayabilirim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

27,28: İsa'nın kim olduğunu anlamayan din adamları O'nun yanına gelerek yetkisinin nereden geldiğini sorarlar. Aslında Kutsal Yazı'yı iyi bildikleri için İsa'yı iyi tanımaları gerekirken, yozlaşmış oldukları için anlamazlar ve O'na düşmanlık beslerler. Kulakları olduğu halde Tanrı'nın sesini duymazlar, gözleri olduğu halde gerçeği göremezler. Benim gözlerim Rab'bi görebiliyor mu? Kulaklarım Tanrı sesini duyuyor mu? Çevremizde de İsa'nın yetkisini soranlar olabilir. Onlara nasıl bir yanıt vereceğim?

31,32: Din adamları gerçeğe dayalı bir yanıt veremezler. Halkın tepkisinden korkarak siyasi bir yanıt verirler. Aslında onlar doğruyu ya da yanlışı değil, İsa'ya nasıl zarar verebileceklerini düşünürler. Sonunda İsa'ya cevabı bilmediklerini söylerler. Yol, gerçek ve yaşam olan İsa Mesih'i kabul etmeyen bu dünya, insanlara doğru bir cevap veremez. "Neyi uygun görürsen öyle yap, o gerçektir" diyerek aldatıcı cevaplar verir. Sadece İsa'da her konuda doğru cevaplan bulabiliriz. Her zaman doğru olanı ayırt edebilmem ve bilgelik ruhuna sahip olabilmem için dua edeceğim.

 
Mujde.org