Yeni Tapınağın Özelliği

Markos 11:12-26

11:12  Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı.
11:13  Uzakta, yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi.
11:14  İsa ağaca, "Artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin!" dedi. Öğrencileri de bunu duydular.
11:15  Oradan Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların* masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.
11:16  Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi.
11:17  Halka öğretirken şunları söyledi: "'Evime, bütün ulusların dua evi denecek' diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz."
11:18  Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. O'ndan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk O'nun öğretisine hayrandı.
11:19  Akşam olunca İsa'yla öğrencileri kentten ayrıldı.
11:20  Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken, ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler.
11:21  Olayı hatırlayan Petrus, "Rabbî*, bak! Lanetlediğin incir ağacı kurumuş!" dedi.
11:22  İsa onlara şöyle karşılık verdi: "Tanrı'ya iman edin.
11:23  Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, 'Kalk, denize atıl!' der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.
11:24  Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.
11:25,26  Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın."


İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

12-14,20,21: İsa, meyve vermeyen incir ağacın: lanetler. O'nun bu davranışı bize çok acımasız gibi gelebilir, ama burada "incir ağacı" bir simgedir (Yer.8:12-13; Hoş.2:ll-13; 9:10-17; Amo.4:13). İsa İsrail'in Tanrı'dan uzaklaşacağını ve bunun sonucu olarak gelecek yıkımı (13:2) önceden bildirir. İncir mevsimi gelmediği için meyve vermeyen incir ağacı, Mesih geldiği halde O'na layık olanı vermeyen ve yeni çağı kabul etmek için ruhsal olarak hazırlık yapmayan İsrail'in durumunu gösterir (Mik.7:l-6). Sadece kendimi tatmin etmek için yaşarsam, İsa'nın istediği zamanda ürün vermek mümkün olmayabilir. Böyle bir duruma düşmemek için her günümü Tanrı'nın isteğine göre yaşamalı ve O'nu dinlemeliyim.

15,16: İsa tapınağın gerçek anlamını yitirdiğini görünce dayanamaz ve tapınağı temizler. Tapınakta yapılan alış verişler, para bozanlar, güvercin satanlar uzak bir yerden Tanrı'ya ibadet etmeye gelenlere kolaylık sağlasın diye başlamıştır. Ama insanlar onlara hizmet edelim derken tapınağın asıl amacını unutmuştur. Bazen biz de insanlara kolaylık sağlayalım diye ibadet ile ilgili Tanrı'nın asıl amacını unutuyor muyuz? Bizim kilisemizin durumu nasıl? Tanrı ziyaret ettiğinde bizden hoşnut kalacak mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

17,18: İnsanlar, ulusların dua evi olan tapınağı haydut inine çevirmiştir. Tanrı'ya ibadet edecekleri, sunu sunacaklar, gelenlerin kendilerini Rab'be adaya-caklan bir yer olması gereken tapınak, formalite icabı sunu sunulan bir yer olmuştur. Bizim topluluğumuzun durumu bu olayla kıyaslandığında, Tanrı'dan iyi puan alabilecek midir? Biz de Pazar günleri eş dost görsün diye mi kiliseye gidiyoruz?

22-25: Uluslann dua evi olması gerekirken haydutlann inine çevrilmiş olan Yeruşalim'deki tapınak yıkılacaktır. Onun yerine artık İsa Mesih aracılığıyla kurtulup Tanrı'ya yaklaşanlar tapınak olacaktır. İsa Mesih'e iman ettikten sonra eski hayatımdaki kötü alışkanlıklarından anndım mı? Mesih'in bedeninin yeni bir üyesi olarak yeni düzene layık bir yaşam sürdürüyor muyum?

 
Mujde.org