Sıpaya Binen Yüce Kral İsa

Markos 11:1-11

11:1,2  Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, "Karşınızdaki köye gidin" dedi, "Köye girer girmez, üzerine daha hiç kimsenin binmediği, bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin.
11:3  Biri size, 'Bunu niye yapıyorsunuz?' derse, 'Rab'bin ona ihtiyacı var, hemen geri gönderecek' dersiniz."
11:4  Gittiler ve yol üzerinde, bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları sıpayı çözdüler.
11:5  Orada duranlardan bazıları, "Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?" dediler.
11:6  Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca, adamlar onları rahat bıraktı.
11:7  Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi.
11:8  Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler.
11:9  Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı: "Hozana*! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun!
11:10  Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun! En yücelerde hozana!"
11:11  İsa Yeruşalim'e varınca tapınağa gitti, her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan Onikiler'le* birlikte Beytanya'ya döndü.


İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

1-3: İsa, "daha hiç kimsenin binmediği" (Say. 19:2; Yas.21:3) bir sıpayı getirmeleri için öğrencilerine buyruk verir. Halk İsa'yı hâlâ doğru tanımasa da İsa, Tanrı'nın kendisi için belirlediği yolda hiç sapmadan yürümektedir.

7: Peygamber Zekeriya'nın önceden bildirdiği gibi, İsa barış prensi olarak Yeruşalim'e doğru yol almaktadır. Öğrencilerinin beklediği gibi İsa siyasi bir kral olsaydı, sıpaya değil, güzel bir ata binmesi gerekirdi. Ama İsa kendi canını fidye olarak sunmaya, halkını kurtarmaya gelmiştir.

11: Bir kralın sarayda vakit geçirmesi gibi, İsa da tapınağa gidip orada vakit geçirir. Biz Tanrı'nın tapınağıyız. Tanrı bana baktığında bende ne görecektir? Tanrı'nın tapınağı olan bedenime Rab'bin istediği gibi kutsal olsun diye iyi bakıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-6: İsa'nın öğrencileri O'nun buyruğunu yerine getirir. Sıpanın sahibi de Rab'bin o sıpaya ihtiyacı olduğunu duyunca hemen izin verir. Tanrı'nın Egemenliği'nin halkı, kral olan Rab'bin her buyruğunu yerine getiren itaatkâr bir ruha sahip olmalıdır. Sıpanın sahibi gibi, Rab istediğinde tereddüt etmeden vermelidir. Bugün Tanrı bana ne buyuruyor? Onu hemen yerine getirecek miyim?

8-10: Celile'de İsa'nın yaptığı harika belirtilere ve mucizelere tanık olan birçok kişi giysilerini ve ağaçlardan kestikleri dallan İsa'nın geçeceği yola serip "Hozana" diye bağınrlar. Rab İsa ikinci kez melek ordusunun borazan sesiyle, kutsallann övgüleriyle, kralların Kralı olarak gelecektir. Beni kurtarmak için acı çekeceğini bile bile Yeruşalim'e giden İsa'ya bugün ne sunarak teşekkür edeceğim? İsa'yı kral olarak kabul etmediysem, her zaman hayatımda egemen olması için şimdi kabul etmeliyim.

 
Mujde.org