Kör Olan Kimdir?

Markos 10:46-52

10:46  Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu
10:47  Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, "Ey Davut Oğlu İsa, halime acı!" diye bağırmaya başladı.
10:48  Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, "Ey Davut Oğlu, halime acı!" diyerek daha çok bağırdı.
10:49  İsa durdu, "Çağırın onu" dedi. Kör adama seslenerek, "Ne mutlu sana! Kalk, seni çağırıyor!" dediler.
10:50  Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi.
10:51  İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, gözlerim görsün" dedi.
10:52  İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı" dedi. Adam o anda yeniden görmeyebaşladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

49,51,52: İsa Eriha'dan geçerken yardım isteyen Timay oğlu Bartimay'ın haykırışını duyar ve onu iyileştirir. Dünyevi bir egemenlik isteyenler için kör bir dilencinin haykırışı değersiz ve İsa'nın ilerlemesini engelleyen bir engel olabilir. Ama İsa Tanrı'nın Egemenliği'nin, çocuklann olduğunu daha önce söylemiştir. İsa'nın gözünde kör bir dilenci o çocuklardan biri gibidir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


46-48: Eriha Kenti lanetlenmiş bir yerdir (Yşu.6:26). Eriha ruhsal olarak hiçbir ürün vermeyen verimsiz bir yerdir. Kör bir dilenci olarak orada yaşayan Bartimay da kendi gücüyle bir şey yapamayan lanetlenmiş biri gibi görünmektedir. Ama o İsa'ya, "Davut Oğlu İsa" diye seslenir. Gözleri olduğu halde görmeyen ve kulaklan olduğu halde duymayan İsa'nın öğrencilerinden farklı olan kör Bartimay İsa'nın geldiğini duyunca O'nu çağınr. Çevredeki insanlar onu durdurmaya çalışır, ama Bartimay sesini yükselterek İsa'ya seslenmeye devam eder. Bartimay O'nun kendisini iyileştireceğine inandığı için seslenir. Durmadan İsa'yı çağıran kör adamdan ne öğrenebiliriz? Öğrendiğimi nasıl uygulayacağım?

49,50: İsa'nın çağırdığını duyan Bartimay abasını "üstünden atıp" ayağa kalkar ve İsa'nın yanına gider. İsa çağırdığında öğrenciler de gelir kaynak-lannı bırakıp O'nun ardında gitmiştir. Bu adam fiziksel olarak kör olabilir, ama ruhsal açıdan görebilen biridir.

51,52: "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye soran İsa'ya Bartimay, "görmek istiyorum" diye yanıt verir. Gözleri açılınca hemen İsa'nın ardından gider. İsa'nın benim hayatımda ne yapmasını istiyorum? İsa "ne istiyorsun" diye bana sorduğunda ne dileyeceğimi biliyor muyum? İstediğimi bana verdiğinde nasıl karşılık vereceğim?

 
Mujde.org