Varlık ile Tanrı'nın Egemenliği

Markos 10:23-31

10:23  İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, "Varlıklı kişilerin Tanrı Egemenliği'ne girmesi ne güç olacak!" dedi.
10:24  Öğrenciler O'nun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, "Çocuklar" dedi, "Tanrı'nın Egemenliği'ne girmek ne güçtür!
10:25  Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği'ne girmesinden daha kolaydır."
10:26  Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı.
10:27  İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür" dedi.
10:28  Petrus O'na, "Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik" demeye başladı.
10:29,30  "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi İsa, "Benim ve Müjde'nin uğruna evini,kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.
10:31  Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

23-25: İsa varlıklı kişilerin Tanrı'nın Egemenliği'ne girmesinin çok zor olacağını söyler. Burada geçen "varlıklı kişiler" ifadesi, çocuklar gibi Tanrı'nın Ege-menliği'ni kabul etmeyenler için kullanılmıştır. Çok mala sahip olan kişi, öncelikle bunlann Tanrı'dan geldiğini kabul etmelidir ve O'nun yüceliği için kullanmalıdır. Ancak bu şekilde kullanırsa Tanrı'nın Egemenliği'ne girmeye hak kazanır. Yoksul olsa da sahip olduklannı sevip Tanrı'nın yüceliği için kullanmak istemezse, Tanrı'nın Egemenliği'ne layık olamaz. Günlük yaşamımızda para büyük bir güçtür ve parasız yaşamak zordur. Para konusunda da her zaman Tanrı'nın isteğine göre hareket etmeli ve karar vermeliyiz.

26,27: Tanrı'nın Egemenliği parası olanlann kurduğu bir yer değil, Tanrı'nın kurduğu bir egemenliktir. İsa'nın söylediğini anlamayan öğrenciler şaşınp kalır. Tanrı'nın düşüncesi insanlannkinden farklıdır. Kurtuluş tamamen Tanrı'nın merhametiyle gerçekleşir. İsa'nın isteği de Tanrı'nın merhametine sığınanları kurtarmaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

25: Öğrenciler İsa'nın söylediklerine çok şaşmr. Onların beklediği egemenlik ile İsa'nın kuracağı egemenlik çok farklıdır. İsa'nın düşüncesine sahip olmak için düşüncelerimde değişmesi gereken konular nedir?

28,31: Petrus her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiği için Tanrı'nın Egemenliği'ne girmeye layık olduğunu düşünür. Fakat İsa'nın tutuklandığı sırada kaçtığına ve İsa'yı inkâr ettiğine bakarsak, Petrus da tamamen kendini inkâr eden biri sayılmaz. Büyük bir imana sahip oldum diye kendimle övünüyor muyum? İsa'nın ardından gitmek için kendimi inkâr edip etmediğimi sorgulamalıyım.

29,30: Evini, ailesini, vannı yoğunu İsa ve Müjde için bırakan kişi Tanrı Ege-menliği'nin vatandaşıdır. Böyle bir kişi gelecekte yitirdiklerinin kat kat fazlasını alacaktır, ama zulüm de görecektir. "Vazgeçmek" ve "zulüm görmek"le Tanrı'nın çocuğu olduğunu kanıtlayacaktır. Müjde için her şeyden vazgeçtim mi? Ya da vazgeçmeye hazır mıyım? Bugün bir adım atarak neyi bırakacağım?

 
Mujde.org