ısrailliler'in Çoğalması

Mısır'dan Çıkış 1:1-14

ısrailliler Mısır'da Baskı Görüyor

1 Yakup'la birlikte aileleriyle Mısır'a giden ısrailoğulları'nın adları şunlardır:

2 Ruben, şimon, Levi, Yahuda,

3 ıssakar, Zevulun, Benyamin,

4 Dan, Naftali, Gad, Aşer.

5 Yakup'un soyundan gelenler toplam yetmiş kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı.

6 Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü.

7 Ama soyları arttı; türeyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı.

8 Derken Yusuf hakkında bilgisi olmayan biri Mısır Kralı oldu.

9 Halkına, "Bakın, ısrailliler sayıca bizden daha çok" dedi,

10 "Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar; bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler."

11 Böylece Mısırlılar ısrailliler'in başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. ısrailliler Firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar.

12 Ama Mısırlılar baskı yaptıkça ısrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak

13 ısrailliler'i amansızca çalıştırdılar.

14 Her türlü tarla işleri, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerde yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar.

ısrailliler'in Çoğalması

Tanrı, 400 yıl boyunca Yakup'un ailesini kutsayarak büyük bir ulus yaptı. Bu bereket, ıbrahim'e verdiği sözü sadakatle yerine getirmesinin sonucudur.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-7. ayetler: Tanrı ısrailliler'in çoğalmasını sağladı. Yakup'la birlikte Mısır'a göç edenlerin tamamı yetmiş kişiydi. Ama Mısır'da kaldıkları 430 yıl boyunca Tanrı ısrail halkını bereketledi ve sayılan altı yüz bine ulaştı. Buna kadın ve çocuklar da ilave edildiğinde sayılan iki milyona yaklaşıyordu. Bu şaşırtıcı bir artıştı, Özellikle 7, ayette nüfus artışının önemli bîr biçimde vurgulanmasının nedeni, Tann'nın ıbrahim'e verdiği vaadin yerine gelmesidir. Ruhsal olarak ıbrahim'in soyu olan imanlıların çoğalmasını ve güçlenmesini sağlayan Tanrı'ya övgüler sunalım.

8-13. ayetler: Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kralın tahta geçmesi ve bundan dolayı ısrailliler'in sıkıntı çekmesi de Tanrı'mn kurtuluş planının bir parçasıydı. Tanrı'nın bereketinin yalnızca refah içinde olmamız ve işlerimizin yolunda gitmesi olduğunu mu düşünüyoruz? Yeni katıldığımız ortamlar bize sıkıntı verse bile, bu sıkıntıların içinde gizli olan Tann'nın bereketlerini düşünelim, ıçinde bulunduğumuz durumlar zorluklarından dolayı bize ağır gelse de, Tanrı'nın vaadine sadık kalıp planım gerçekleştireceğinden kuşku duymayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-14. ayetler: ısrailliler'in sayıca çoğalmalarından ötürü firavun ve halkı korkuya kapıldılar. Çoğalmalarını önlemek amacıyla firavun ısrailliler'e ağır işler vererek onlara acımasızca davrandı. Ben de ışleri iyi giden kişileri kıskanıp ilerlemelerini engellemeye çalışıyor muyum? Tanrı'nın halkının özgürlüğünü kısıtlayan yapİsal engellerden dolayı sıkıntı çekiyor muyuz? Doğruluk uğruna acı çektiğimiz durumlarda Rab'bin yanımızda olduğunu unutmayalım.


Dua : Rab, sıkıntı içinde olsam bile, lütfun benimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org