Sonsuz Yaşama Nasıl Kavuşulur?

Markos 10:13-22

10:13  Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar.
10:14  İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, "Bırakın, çocuklar bana gelsin" dedi. "Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı'nın Egemenliği böylelerinindir.
10:15  Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği'ni bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez."
10:16  Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.
10:17  İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O'na, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu.
10:18  İsa, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var, O da Tanrı'dır.
10:19  O'nun buyruklarını biliyorsun: 'Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin.'"
10:20  Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum dedi.
10:21  Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir eksiğin var" dedi. "Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle."
10:22  Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı, üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.


İsa'nın ayetlerdeki kimliği:


21: Herkesi seven İsa bu zengin adamı da sevdiği için onun duymak istemediği ve yüreğine acı veren bir istekte bulunur. Çünkü zengin adam için gereken odur. Beni seven İsa, bazen duymak ya da yapmak istemediğim şeyi benden isteyebilir. O zaman ne yapmalıyım? İsa'nın benden istediği şey, benim iyiliğim içindir. İsa sözüyle bana seslendiğinde açık yüreklilikle onu kabul edip yerine getiriyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13: İsa'nın öğrencileri küçük çocukların O'nun yanına gelmesini engeller. Biz de bu öğrenciler gibi bilmeden insanların Tanrı Egemenliği'ne girmesine engel oluyor muyuz?

14-16: Tanrı'nın Egemenliği çocuklarındır ve ancak çocuklar gibi kabul eden o egemenliğe girebilir. Tanrı'nın Egemenliği'ne değer veren kişi o egemenliğinin vatandaşı olacaktır. Ben de her şeyden önce Tanrı'nın Egemenliği'ne değer veriyor, orada yaşamayı arzuluyor muyum?

17,22: Zengin bir adam koşarak İsa'ya gelir, önünde diz çöker ve sonsuz yaşama nasıl kavuşacağını sorar. Ama çok mala sahip olduğu ve malından vazgeçemediği için İsa'dan uzaklaşır. Sonsuz yaşamı aradığı halde sahip olduğu malı bırakmadığından, üzüntü içinde kendi yoluna gider. Kendini inkâr etmeyenin İsa'nın ardından gitmesi mümkün değildir. İsa'nın benden istediği nedir? İsa benden çok önem verdiğim bir şeyden vazgeçmemi istediğinde, hemen onu bırakıp İsa'nın ardından gidebilir miyim?

18-20,22: Zengin adam İsa'nın sorusuna, "Hepsini yerine getiriyorum" diye yanıt verir, ama vannı yoğunu satıp yoksullara verdikten sonra İsa'nın ardından gelmesi gerektiğini duyunca değişir. Gerçekten sonsuz yaşama kavuşmak isteseydi, o zaman İsa'nın ardından gitmesi gerekirdi. Sonsuz yaşama kavuşmamı engelleyen bir şey var mı? "Ardımdan gel" diye seslenen İsa'nın çağrısına nasıl karşılık vereceğim?

 
Mujde.org