Boşanmayla İlgili Soru

Markos 10:1-12

10:1  İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin* Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı; her zamanki gibi onlara öğretiyordu.
10:2  Yanına gelen bazı Ferisiler O'nu denemek amacıyla, "Bir erkeğin, karısını boşaması Kutsal Yasa'ya uygun mudur?" diye sordular.
10:3  İsa karşılık olarak, "Musa size ne buyurdu?" dedi.
10:4  Onlar, "Musa, erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir" dediler.
10:5  İsa onlara, "İnatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı" dedi.
10:6  "Tanrı, yaratılışın başlangıcından 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.'
10:7,8  'Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.' Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir.
10:9  O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın."
10:10  Öğrencileri evde O'na yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular.
10:11  İsa onlara, "Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur" dedi.
10:12  "Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur."

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

3-5: Tanrı insanların inatçı oldukları için boşanmalarına izin verdi (Yas. 24:1). Bu ayetler kişinin özgürce karısını boşamasına izin vermek için değil, kan koca arasındaki kutsal antlaşmayı bozmanın ne denli kötü olduğunu vurgulamak için verilmiştir (Yas.24:l-4). Ama o dönemde yaşayanlar, bunu kendi çıkarlanna göre yorumlayıp karılannı boşayabilmek için kullandılar. İnsan kendi arzuları için Tanrı'nın sözünü bile çarpıtmaya cüret etmiştir. Kendi çıkanm için Tanrı sözünü çarpıtarak kullandığım oldu mu?

6-9: Ferisiler Kutsal Yasa'yı kullanarak boşanmayı doğru görünce, İsa Tanrı'nın yaratılışta tasarladığı evliliğin gerçek niyetini açıklar. Evlilik Tanrı'nın koyduğu bir düzendir ve bunu insan bozamaz. Ama bugünlerde çevremize baktığımızda insanlann çok kolay boşandığını görüyoruz. Kişinin arzularına kapılarak karı koca ilişkisini bozması, Tanrı'nın gözünde hiç de hoş değildir. Tanrı'nın buyruğunu her zaman yerine getirmeliyiz. Sadece boşanma konusunda değil, diğer konularda da Tanrı'nın koyduğu düzeni kendi çıkanm için bozduğum ve tövbe etmeden bahaneler uydurduğum oldu mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2: Ferisiler İsa'yı denemek amacıyla boşanma konusunu açarlar. Onlar yasanın her buyruğunu yerine getirdiğini sanırlar, ama Mesih'i reddetmekle ruhsal olarak zina yaparlar.

10-12: Başkasıyla evlenmek için kansını boşayan kişi zina etmiş olur. Çünkü bir beden olacağına dair verdiği kutsal antlaşmayı bozmuştur. Filmler, televizyondaki diziler birbirlerini aldatan, boşayan hikâyelerle doludur. Kendi tutkusu için kansını boşayan, evliyken başkalanyla birlikte olan kişileri konu alan filmler ya da dizileri seyrettiğimde ne hissediyorum? Tanrı bizim kutsal olmamızı istiyor. Bizim ahlaki ölçümüz Tanrı'nın sözü olmalıdır.

 
Mujde.org