Sonsuz Yaşamın Bedeli

Markos 9:42-50

9:42  "Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocamanbir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur.
9:43,44  Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir.
9:45,46  Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir.
9:47  Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrı'nın Egemenliği'ne tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir.
9:48  'Oradakileri kemiren kurt ölmez, Yakan ateş sönmez.'
9:49  Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır.
9:50  Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse, bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın!"


Bana hangi öğütler verilmektedir?

42: İsa küçüklerden birini günaha düşüren kişinin sonunun ne kadar korkunç olacağını anlatır. Boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Bu hikâyeden, İsa'ya ait olanlara ne kadar dikkatli davranmamız gerektiğini öğrenebiliriz. İmanlı kardeşlere nasıl davrandığımı sorgulamalı ve İsa'nın benden ne istediğini anlamalıyım. O'nun istediği gibi biri olmak için ne yapmalıyım?

43-48: Günah sorununu çözmeden Tanrı'nın Egemenliği'ne girmek mümkün değildir. Bu yüzden günahı hafife almamalı ve günaha karşı çok sert ve kararlı olmalıyız. Dünya bize o kadar çok şey sunuyor ki, bazen neyin günah olup olmadığını fark etmek daha da zorlaşıyor. Bunun sonucunda korumamız gereken bazı değerleri kaybediyoruz ve günaha karşı daha hoşgörülü oluyoruz. Tanrı sözüne göre bir şey günah ise ondan kesinlikle uzaklaşmam gerek. Günah olduğunu bilmediğim bir konunun, bir gün günah olduğunu öğrendiğimde, hemen tövbe edip onu bırakmalıyım. Böyle bir du-rumdaysam sadece pişmanlık duymakla kalmamalı, hemen oradan kaçma-lıyım.

49: Tanrı'ya sunulan sunular tuzla arındırıldığı gibi (Lev.2:13; Hez.43:24), İsa'ya kendini adayan öğrenciler de arınmış olarak kendilerini Tanrı'ya sunmalıdırlar. Ancak o zaman sonsuza kadar sönmeyen yargı ateşinden kurtulmuş olurlar.

50: Ateşle tuzlanmış olan İsa'nın öğrencileri artık dünyanın tuzudurlar. Tanrı'nın Egemenliği için yaşayanlar, topluluğun barış içinde yaşamasını sağlarlar. Acı çekmek, sıkıntı içinde yaşamak insanları sevmemizi sağlamaz, ama sıkıntılar bizi alçakgönüllü yapabilir. Topluluğumuzun barış içinde yaşaması için ne yapmalıyım?

 
Mujde.org