Tanrı Egemenliği'nin Düzeni


Markos 9:30-41

9:30  Oradan ayrılmış, Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu.
9:31  Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu: "İnsanoğlu*, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek."
9:32  Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.
9:33  Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu.
9:34  Hiç birinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı.
9:35  İsa oturup Onikiler'i* yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun."
9:36,37  Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti, sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur."
9:38  Yuhanna O'na, "Öğretmenim" dedi, "Senin adınla cin kovan birini gördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık."
9:39  "Ona engel olmayın!" dedi İsa. "Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur.
9:40  Bize karşı olmayan, bizden yanadır.
9:41  Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

30-32: İsa öğrencilerini ilk çağırdığı Celile bölgesinden geçerken O'nun ardından gitmenin ne anlama geldiğini öğretir. İsa kendisinin insanlar tarafından öldürüleceğini ve sonra dirileceğini öğrettiği halde öğrencileri bunu anlamazlar. İsa'nın ardından gitmek ne demektir? İsa'nın bir öğrencisi olarak ben de İsa'nın gittiği yolda yürümeye kararlı mıyım?

38-41: İsa kendisine karşı olmayanların kendisinden yana olduğunu söyler. Fakat öğrencileri ise onlara engel olmaya çalışır. Bizimle aynı fikirde olmasa da Tanrı'nın Egemenliği için Şeytan'la savaşanlar varsa onları kabul etmemiz gerek. İnandıklarımızı ve bildiklerimizi koruyacağız diye İsa'nın ismiyle çalışan başka topluluk ya da kişilere karşı soğuk davranıyor muyuz? İsa'nın ismiyle hizmet edenlere kardeşçe davranmamız gerekir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

33,34: İsa'nın insanlar tarafından teslim edilip öldürüleceğini duyan ve O'na soru sormaktan bile korkan öğrenciler, aralarında kimin en büyük olduğu konusunda tartışırlar. Öğrencilerinin ilgi alanıyla öğretmenleri olan İsa'nın ilgi alanı çok farklıdır. Rab'bin sözünü duyup da itaat etmek istemeyen kişi, genelde Tanrı'nın Egemenliği'ne aykırı olanı düşünür ve başkalarını da hiç önemsemez. Topluluğumuzda kimin daha büyük olduğu konusunda tartışmalar çıkıyor mu?

35-37: Tanrı'nın Egemenliği'ndeki düzen ile insanların düzeni çok farklıdır. Bu nedenle İsa o dönemlerde önemli sayılmayan çocuğu alıp orta yere, insanların gözünün önüne dikti. Böyle bir çocuğu kabul edenin kendisini ve O'nu göndereni de kabul ettiğini söyler. Biz hizmet etmeye, paylaşmaya, sonuncu olmaya ve değerli sayılmayan kişileri İsa'nın ismiyle kabul etmeye gayret ediyor muyuz? Bugün benim kabul etmem gereken çocuk (bir kişi, hizmet alanı) kimdir? İsa'nın gözünde büyük olmak için ne yapacağımı detaylı ve somut bir örnekle açıklamalı ve uygulamalıyım.

 
Mujde.org