Cinli Bir Çocuğun İyileşmesi


Markos 9:14-29

9:14  Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde, onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, birtakım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler.
9:15  Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup O'nu selamladı.
9:16  İsa öğrencilerine, "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu.
9:17  Halktan biri O'na, "Öğretmenim" diye karşılık verdi, "Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim.
9:18  Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum, ama başaramadılar."
9:19  İsa onlara, "Ey imansız kuşak!" dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin!"
9:20  Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı; çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı.
9:21  İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle" dedi babası.
9:22  "Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe, suya attı. Elinden bir şey gelirse, bize yardım et, halimize acı!"
9:23  İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!" dedi.
9:24  Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et!"diye feryat etti.
9:25  İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme!" dedi.
9:26  Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı, öyle ki oradakilerin birçoğu, "Öldü!" diyordu.
9:27  Ama İsa elinden tutup kaldırınca, çocuk ayağa kalktı.
9:28  İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak O'na, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular.
9:29  İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir" yanıtını verdi.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

Tüm ayetler: İsa dağdan indiğinde O'nu bekleyen bir sorun vardır. Dağdaki olay ile aşağıdaki görüntü çok farklıdır. Dağda İsa'ya, "Sevgili Oğlum" diyen Baba Tanrı'nın sesi vardı, ama buradaysa cine tutsak olan oğlu için feryat eden bir babanın acı dolu sesi vardır. İsa, Şeytan'ın yönetimi altında acı çeken dünyayı kurtarmak için dağdaki görkemli olayı geride bırakıp dağdan inmiştir.

19:28: İsa imansız kuşağa bakıp derin bir iç çeker. Daha önce cinleri kovan ve hastaları iyileştiren (6:13) öğrencileri bu defa imansızlıklarından dolayı cine tutsak çocuğu iyileştiremezler. "Size daha ne kadar katlanacağım?" diye öğrencileri uyaran İsa'nın sesini dinlemek için, benimle de birlikte olan İsa'ya sımsıkı bağlı kalmalıyım. Rab'be yalvardığını dua konularım var mı? İmanla dua edip Rab'bin cevap vereceğine güvenerek bekleyelim.

23-27: İsa tam bir iman ister. İmansızlığını yenmesine yardım etmesini isteyen çocuğun babasını dinleyen İsa çocuğa merhamet gösterir. "İman eden biri için her şey mümkün" diyen İsa'nın sözüne güvenerek dua etmeye devam edelim. Rab bana cevap vermiyor diye dua etmekten vazgeçtiğim konular var mı? Bu konuda Rab benden ne bekliyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20,22: Çocuğun içindeki kötü ruh İsa'yı görünce daha da şiddetlenir. Kötü ruh çocuğu bırakmak istemez. Şeytan kolay kolay insanları İsa'ya teslim etmeyecektir. Bu nedenle daima uyanık kalmamız gerekir ve imanımızın öncüsü olan İsa'ya bakmalıyız.

22-24: Çocuğun babası senelerdir çektiği bu acılar karşısında İsa'ya, "Elinden bir şey gelirse bize yardım et" diye feryat eder. Sonunda kendi imansızlığını kabul eder ve İsa'dan yardım ister. Biz de ara sıra sorunlarla karşılaştığımız zaman bu baba gibi İsa'ya feryat ederiz, ama aynı zamanda imansızlığımızla mücadele ederiz. Hardal tanesi kadar imanımız varsa her şeyi yapabiliriz. Bugünlerde imanımı sınayan, dua ederken bile beni şüpheye düşüren bir konu var mı? Bu konuda ne yapacağım?

 
Mujde.org