O'nu Dinleyin


Markos 9:1-13

9:1  İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim" diye devam etti, "Burada bulunanlar arasında, Tanrı Egemenliği'nin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var."
9:2  Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti.
9:3  Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü; yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu.
9:4  O anda Musa'yla İlyas öğrencilere göründü. İsa'yla konuşuyorlardı.
9:5  Petrus İsa'ya, "Rabbî*, burada bulunmamız ne iyi oldu! Üç çardak kuralım: Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a" dedi.
9:6  Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı.
9:7  Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili Oğlum budur, O'nu dinleyin!" dedi.
9:8  Öğrenciler birden çevrelerine baktılar, ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler.
9:9  Dağdan inerlerken İsa, İnsanoğlu* ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı.
9:10  Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında, "Ölümden dirilmek ne demek?"diye tartışıp durdular.
9:11  İsa'ya, "Din bilginleri* neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" diye sordular.
9:12  O da onlara şöyle dedi: "Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da İnsanoğlu'nun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır?
9:13  Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile, onun hakkında yazılmış olduğu gibi, ona yapmadıklarını bırakmadılar."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

1-4: îsa sadece üç öğrencisini yanına alarak dağa çıkar ve onların gözü önünde görünümü değişir. İsa'nın görünümünün değişmesi, kendi egemenliği içinde geleceğini önceden gösteren bir olaydır (Mat. 16:28). İsa çarmıhta ölmekle yeni bir antlaşma halkı oluşturacak ve yüceltilecektir.

5-8: Petrus'un isteği karşısında buluttan, "İsa'yı dinleyin" diye bir ses duyarlar. Öğrenci öğretmeninin sesini dinlemelidir. Kurtuluşun tek yolu İsa'dır. Bu nedenle biz de her konuda İsa'nın sesini dinlemeli ve O'nun ardından gitmeliyiz. Bugün İsa hangi konuda kendi sesini işitip yaşamamı istiyor?

9: İsa dağda kalmaz, dağdan iner. Dağda kalırsa Tanrı'nın yüceliğini göstermek mümkün olmayacaktır. İsa'nın dağdan inip Tanrı'nın tasarladığı yolda yürümesi gerekmektedir. O'nun çarmıhta ölmesiyle kurtuluş sağlanacaktır. Biz de Petrus gibi İsa'yla güzel bir vakit geçirdiğimizde orada kalmak isteriz, ama oradan ayrılıp kendi dünyamıza dönmeli ve hizmet etmeye devam etmeliyiz.

10-13: İsa, Vaftizci Yahya'yı düşünerek İlyas'ın geldiğini söyler. İnsanlar İlyas'ın tekrar geleceğiyle ilgili peygamberliği bildikleri halde Vaftizci Yahya'yı tanımadı ve onu öldürdü. İsa kendisinin de acı çekip ölüme teslim edileceğini önceden bildirmesine rağmen, öğrenciler de bunu anlamakta zorluk çekiyordu. Sadece ilgilendiğim konu üzerinde durursam bu öğrenciler gibi ben de Rab'bin bana söylemek istediğini algılamayabilir ve sadece görmek istediğimi görebilirim. Tanrı sözünü net bir şekilde anlayabilmem için Rab'bin ruhsal gözlerimi açması için dua etmeliyim.

 
Mujde.org