Isa Ölümü ile Dirilişini Önceden Bildirir


Markos 8:27-38

8:27  İsa, öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi'ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, "Halk benim kim olduğumu söylüyor?" diye sordu.
8:28  Öğrencileri O'na şu karşılığı verdiler: "Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor."
8:29  O da onlara, "Siz ne dersiniz, sizce ben kimim?" diye sordu. Petrus, "Sen Mesih'sin*" yanıtını verdi.
8:30  Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.
8:31  İsa, İnsanoğlu'nun* çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince* reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı.
8:32  Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus O'nu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
8:33  İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı; Petrus'u azarlayarak, "Çekil önümden, Şeytan!" dedi. "Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür."
8:34  Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.
8:35  Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır.
8:36  İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?
8:37  İnsan kendi canına karşılık ne verebilir?
8:38  Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babası'nın görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

27-30: İsa Tanrı'nın Oğlu, Mesih'tir (Mat. 16:16). İsa öğrencilerine, "Sizce ben kimim?" diye sorar. Petrus, "Sen Mesih'sin" diye yanıtlar. İsa'nın daha önce bildirilmiş olan "meshedilen", yani "Mesih" olduğunu ikrar eder. Bu gerçekten olağanüstü bir iman ikrarıdır. İsa bu konudan kimseye söz etmemesi için onu uyarır. Çünkü Petrus İsa'yı Mesih olarak görse de, O'nu yüzde yüz doğru anlamış değildir. Petrus o dönemde yaşayan Yahudiler'in beklediği gibi, İsa'yı Davut gibi (siyaset ve güç bakımından güçlü bir lider) kabul ediyordu. "Sence ben kimim?" diye soran İsa, aynı soruyu bana da yönelttiğinde vereceğim cevap ne olmalı?

31-33: İsa Petrus'un yanıtını duyduktan sonra kendisinin acı çekip öleceğini ve üç gün sonra dirileceğini söyler. İsa kendisinin, daha önce Daniel'in bahsettiği "İnsanoğlu" olduğunu söyler ve İnsanoğlu'nun acı çekip çarmıhta ölmesiyle Tanrı'nın isteğinin gerçekleşmiş olacağını anlatır. Bizi kurtarmak için ölüme giden İsa'yı düşünelim.

34-38: İsa, ardından gitmeye karar verenlerin nasıl yaşaması gerektiğini anlatır. İsa'nın ardından gitmek demek, kendini inkâr etmek, çarmıhını yüklenmek ve O'nun seçtiği yolda gitmek demektir. İsa'nın ve Müjde'nin uğruna kendi canını hiçe sayması gereken bir yoldur. Rab'bin ardından gitmek için hayatımda nelerden vazgeçtim? Hâlâ İsa'nın ve Müjde'nin uğruna vazgeçmekte zorlandığım bir şey var mı? İsa'nın ne istediğini bir daha düşünüp O'nun isteğine göre karar vermeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

33: İsa'nın acı çekip öleceğini duyan Petrus O'nu azarlar. Bunun üzerine Rab İsa Petrus'u açık bir şekilde azarlar. İsa'nın ardından gitmesi gereken Petrus, O'nu gideceği yolda engellemeye çalışır. Ben de Petrus gibi İsa'nın tam olarak ne istediğini anlamadan O'nun yapmak istediği işleri engellediğim oldu mu? Olduysa bu konu ya da konular nelerdir?

 
Mujde.org